Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Застраховка Имущество

0 Поръчки ФерроБанк Застраховки

Направи своята застраховка,която ще ти гарантира спокойствие и сигурност за Вашата собственост от природни катаклизми и човешко влияние.

Предимства:

 •  Не се налага извършване на предварително оглеждане, оценка на имуществото – движимо и недвижимо
 •  Забрана за извършване на подобрения в жилището и закупуване на ново имущество
 •  Бързо и лесно сключване на застраховката и установяване на щетите
 •  Забрана за участие в рисковете, включително и при земетресение
 •  Застрахователната сума може да се заплаща на отделни вноски - за 6 месеца или за 1 година застраховка имущество
Планинска Застаховка

0 Поръчки ФерроБанк Застраховки

Планинската застраховка Ви съдейства сигурност на както на Вас, така и на цялото семейство, любуващо се на планинските занимания. Имате възможност да направите Вашата застраховка безпроблемно и за аламинут,посредством онлайн,като не са включени оскъпявания за услугата.

Застраховката не покрива щетите, направени при побой, физическа саморазправа,след употреба на алкохол, медикаменти и др., при съзнателно извършени нарушения

Здраве Всеки Ден

1 Поръчки ФерроБанк Застраховки

Осигурява Ви финансово обезпечение,при престояване в лечебно заведение. Подходете отговорно и се погрижете за Вашата сигурност, за да може да си гарантирате парична сума,която да облекчи последствията от възникналите се обстоятелства.

 Предимства:
 • Разполагате с определена сума при престой в болница- Разполагате с определена сума при операция, която е извън сумата за болничен престой 
 • Бързо и лесно сключване на застраховката - не се налагат медицински прегледи.
 • Застраховката важи за цял свят
Детски депозит

0 Поръчки ФерроБанк Спестявания

Тази банкова услуга спомага да инвестирате в бъдещето на Вашето дете! Като след навършване на пълнолетие, притежателят може да делегира права със средствата.

 Предимства:
 •   Сумите са спестени до навършване на пълнолетие на детето
 •   Може да довнасяте суми по всяко време
 •   Титулярят , след навършване на пълнолетие, се разпорежда с натрупаната сума детски спестявания
Ферро Срочен Депозит

0 Поръчки ФерроБанк Спестявания

Деклариращ определена падежна дата, гарантиращ увереност и спокойствие на потребителя, включващ четири валути от лева, евро, щатски долара и паунд.

 Предимства:
 •   Минималната сума за откриване на сметката е ниска.
 •   В срока на депозита няма промяна в лихвения процент.
 •   Може да получите обезпечение по кредити и кредитни карти, чрез депозитът си.
ФерроБанк Депозит Микс

0 Поръчки ФерроБанк Спестявания

Този депозит Ви предоставя съчетание от срочния ни депозит и вложените капитоловложения в съвместни фондове делегирани от нашия управител. Ферро Микс гарантира стабилност,потенциална рентабилност от инвестицията! 

Предимства:

 •  Сдобивате се с лихвено увеличение по депозитната част.
 •  Инвестицията може да бъде непроменена без фиксиран срок на договора след като депозита изтече.
Ферро Овърдрафт

0 Поръчки ФерроБанк Kредити

Осъществява нужните средства във всяка минута,като може да си направите ѝ онлайн регистрация.

Размер до 14 000лв/7000евро

Срок до 1 год.

Предимства:

 •  Получавате гъвкави условия по Вашата сметка с допълнителни средства.
 •  Таксувани сте с лихва само върху средствата, които сте използвали.
Студентски кредит

0 Поръчки ФерроБанк Kредити

ФерроБанк вярва в твоя потенциал и стои твърдо зад теб,като ние сме готови да реализираме твоите планове за бъдещето.Регистрацията не включва такси и други видове разходи.Размерът на кредита се определя спрямо срока ,в който таксата е равна на изтеглената сума за образование

 Предимства:
 •  Изчисляването на лихвата е единствено върху усвоената от вас сума от кредита.
 •  Кандидатстването може да е за плащането на таксите по обучението или за издръжката.
 •  Държавата гарантира кредита.
 •  Няма допълнителни скрити такси.
 •  Фиксираният годишен лихвен процент е 6%
Ферро кредит за финансиране на на сегашни нужди

1 Поръчки ФерроБанк Kредити

Чрез този кредит Ви се предоставя свободен избор за финансиране на вашите потребности,които не са ограничени,поради високия размер кредита.

Размер -5000лв./2500евро- 400 000 лв./200 000 евро

Срок-30 год.

Лихвен процент ще бъде определен от 2,60% до 3,99%.Тоест той е променлив за цялото време до падежната дата за изплащане.

Ферро кредит за обновяване на жилище или строителство на нов дом

0 Поръчки ФерроБанк Kредити

Благодарение на кредит за ремонт и и съвършенстване на Вашето жилище,получавате и дълъг срок на издължаване,като предимство.Лихвеният процент е променлив за цялото време до падежната дата за изплащане.

Размер 5000лв./2 500 евро- 400 000лв./200 000евро

Срок-максималният срок за изплащане е 30год.

Жилищен кредит

0 Поръчки ФерроБанк Kредити

Идеалният дом не е по-вашите възможности? Възползвайте се от нашата услуга за жилищен кредит,който Ви предоставя възможност да осъществите мечтания дом!

Размер-5000лв/2500евро-400 000лв./200 000евро

Срок-30год.

Предимства:

 •   Можем да ви издадем кредитна карта с предварително избран лимит.
 •   Конкурентни лихви съобразени с Вашия профил.
 •  Няма такси при обслужване за първите две години.

Без ограничение на безплатните транзакции по сметката с дебитна карта, без такси за теглене от всичките ни банкомати без допълнителни такси за банкомати на други банки в България.

Лихвен процент ще бъде определен от 2,60% до 3,99%.Тоест той е променлив за цялото време до падежната дата за изплащане.

 

Феррофаст кредит

0 Поръчки ФерроБанк Kредити

Сега е моментът да начертаете плановете си и да си поставите нови цели, с които да сбъднете мечтите си.

Ние от “ФерроБанк” знаем това и подкрепяме мечтите Ви, за да ги сбъднем заедно!

Регистрирай се за кредит аламинут,чрез лична карта и сумата ще е при Вас за отрицателно време! Стоим плътно зад Вас и финансираме,когато сте в нужда.Трябва да подготвите потвърдителни документи за самоличност,за да получите парите си.

Размер-500лв до 3000лв

Срок -6 месеца до 5год

 
Ферро кредит за студенти

0 Поръчки ФерроБанк Kредити

Сега е моментът да начертаете плановете си и да си поставите нови цели, с които да сбъднете мечтите си.

Ние от “ФерроБанк” знаем това и подкрепяме мечтите Ви, за да ги сбъднем заедно!

ФерроБанк вярва в твоя потенциал и стои твърдо зад теб,като ние сме готови да реализираме твоите планове за бъдещето.Регистрацията не включва такси и други видове разходи.Размерът на кредита се определя спрямо срока ,в който таксата е равна на изтеглената сума за образование.

 
Ферро кредит за образователни програми

0 Поръчки ФерроБанк Kредити

Сега е моментът да начертаете плановете си и да си поставите нови цели, с които да сбъднете мечтите си.

Ние от “ФерроБанк” знаем това и подкрепяме мечтите Ви, за да ги сбъднем заедно!

Този кредит е насочен към в образователната система преди и след гимназиален етап. Като кредитът осигурява финансово обезпечение на обучение или вид обучителна програма .

Размер от 500 лв/ 8000лв

Срок 18 мес./10 год.

Потребителски кредит

0 Поръчки ФерроБанк Kредити

Сега е моментът да начертаете плановете си и да си поставите нови цели, с които да сбъднете мечтите си.

Ние от “ФерроБанк” знаем това и подкрепяме мечтите Ви, за да ги сбъднем заедно!

Предимства:

 •   Предоставяме Ви гъвкави, подходящи за Вас, лихвени условия
 •   Суми до 70 000лв
 •   Сигурен партньор във Вашите начинания

Подпомага за осъществяване на Вашите желания,чрез финансиране от 500лв. до 70 000лв.

Процент (60м.) 6.5%

Лихвеният процент се формира от референтен лихвен процент /РЛП/ и надбавка. 

Обща дължима сума 35 716.11 лв.

Такса пакет (Месечно) 4.95 лв.

Месечна вноска (60м.) 586.98 лв.

 

 

 

 

Ферро Kids

0 Поръчки ФерроБанк Карти

Ферро Kids

Предоставяме възможност на малки и големи безконтактни карти, които са определени за деца от 7 до 14-год. възраст, за тийнейджъри от 14 до 18-годишна възраст. Плащането по безконтактен път е снабдено с бързина и улеснение на транзакциите. 

Предимства:

 •  С дебитната карта можеш да ползваш парите по сметката си по всяко време и по всякакъв повод
 •  Получаваш пари по сметката си и плащаш разходи с картата по всяко време

Клиентите ни имат право на избор между видовете разплащания- Visa и Mastercard

Ферро Youth Card

1 Поръчки ФерроБанк Карти

Ферро Youth Card

Тази карта е целесъобразна за младежи от 18 до 29-годишна възраст. Не е добавена годишна такса на обслужване,както и че откриването на тази карта, с включена такава за онлайн банкиране е безплатно!

Предимства

 •  С дебитната карта можеш да ползваш парите по сметката си по всяко време и по всякакъв повод
 •  Получаваш пари по сметката си и плащаш разходи с картата по всяко време

Клиентите ни имат право на избор между видовете разплащания- Visa и Mastercard

 

Ферро Debit Standard

0 Поръчки ФерроБанк Карти

Ферро Debit Standard

Предимството на този продукт е, че се извършват плащания по безконтактен път за вашите всекидневни пазарувания. Ние предлагаме включени и четири валути -лева,евро,щатски долара и паунда. Имате възможност да теглите пари както и в страната, така и в чужбина!

Предимства:

 •  С дебитната карта можеш да ползваш парите по сметката си по всяко време и по всякакъв повод
 •  Получаваш пари по сметката си и плащаш разходи с картата по всяко време
 Клиентите ни имат право на избор между видовете разплащания- Visa и Mastercard

 

Ferro Standard

0 Поръчки ФерроБанк Карти

Ферро Standard

Имате богат избор от четири валути -лева, евро, щатски долар и паунд. Лимитът Ви достига до 7 000лв, като нямате срок на изплащане на сумата. Извършените транзакции и през интернет са защитени, затова пазарувайте свободно!

Предимства:

 • Месечната вноска не се променя
 • Няма годишна такса
 • Теглене от банкомат на ФерроБанк е без такса

Клиентите ни имат право на избор между видовете разплащания- Visa и Mastercard

Ферро Golden Special

0 Поръчки ФерроБанк Карти

Ферро Golden Special

Тази карта е за специални клиенти, на които им се предоставят уникални предимства! Имате избор от кредитен лимит от 5 000лв. до 40 000лв, като няма определен срок на изплащане.

Предимства:

 •  Месечната вноска не се променя
 •  Няма годишна такса
 •  Теглене от банкомат на ФерроБанк е без такса

Клиентите ни имат право на избор между видовете разплащания- Visa и Mastercard