Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Занимания по ментална аритметика и енвижън

1 Поръчки Надежда Занимания по ментална аритметика и енвижън

- Менталната аритметика помага да се тренират нервните връзки на мозъка на вашето дете и да се развива скоростта и качеството на мисленето му.

Занимания по ментална аритметика

1 Поръчки Надежда Занимания по ментална аритметика

-Менталната аритметика е древен метод на смятане, който използва сметалото “абакус”. Първоначално децата се учат да смятат със сметалото, а впоследствие – чрез образа на абакуса. Т.е. менталното смятане е действие наум, при което децата си представят абакуса като холограма и мислено местят топчетата му.

 

Занимания по Jump math и народни танци

2 Поръчки Надежда Занимания по Jump math и народни танци

-JUMP Math е иновативна програма за обучение по математика, посветена на развитие на потенциала на всяко дете. 

-Българските народни танци са изключително красиво изкуство. Българите се славят с уменията си като танцьори.

България е разделена на седем фолклорни области: северняшка, добруджанска, тракийска, шопска, македонска, родопска и странджанска. Във всяка от тези области танците имат свой собствен характер.

Занимания по Jump math и енвижън

1 Поръчки Надежда Занимания по Jump math и енвижън

-JUMP Math е система за преподаване на математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. 

-  „Енвижън” е цялостна система за провеждане на обучение в задължителната подготовка с интегриране на информационните технологии. Тя представя нов подход в организацията на дейностите в учебния процес, усъвършенства традиционната методика и добавя нови възможности за интерактивно обучение

С включени занимания по народни танци и енвижън

2 Поръчки Надежда С включени занимания по народни танци и енвижън

  1. Българските народни танци са изключително красиво изкуство. България е разделена на седем фолклорни области: северняшка, добруджанска, тракийска, шопска, македонска, родопска и странджанска. Във всяка от тези области танците имат свой собствен характер.
  2. Енвижън е софтуерна система, създадена да улесни учителите при тяхната работа и стремяща се към разрешаването на двата основни проблема в началното образование, а именно липсата на ресурси, които могат да бъдат отделени за оборудване на класните стаи и липсата на интерес към науката у децата. 
Подготовка на ученици без включени допълнителни занимания

0 Поръчки Надежда Без включени допълнителни занимания

  • Подготовка на уроците онлайн в електронна среда
  • Проверка на домашните работи за следващия ден
  • Наваксване на пропуски в знанията
  • Вземане и водене на децата от/до училище