Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Кредитни карти

0 Поръчки Роял Инвестмънт Банк Кредитни карти

Ние откриваме и кредитни карти, те са платежно средство, при което вие взимате пари от банката, с които разполагате, но имате лимит. Когато имате засранване парите се връщат на банката.

Предимства:

 • Можете да плащате навсякъде.
 • Лимита се определя от условията.
 • Правите избор между Mastercart Clasic и VISA Clasic.

Таксите и лимита по картата са в Тарифата на Банката.

Дебитни карти

1 Поръчки Роял Инвестмънт Банк Дебитни карти

Вашата дебитна карта е платежно средство, което да се открие към сметката ви, тази услуга се използва от физически и юридически лица. 

Предимства:

 • По нея вие получавате стипендия, заплата, пенсия - това са вашите средства и можете да ги използвате навсякъде и по всяко време. 
 • За да осигурим контрол над картата, ние предлагаме изпращане на SMS след теглене, плащане или получаване на средства.
 • Ако искате към картата си можете да откриете карта на член от семейството, която можете да упрвлявате.
 • При откриване на Вашата карта, вие може да изберете между Mastercart Clasic, VISA Clasic.
 • Получавате консултация в нашият офис.

Таксите и всички лимити свързани с картите можете да намерите в Тарифата на Банката.

 

Потребителски кредити

0 Поръчки Роял Инвестмънт Банк Кредити

Роял Инвестмънт Банк предоставя кредити на клиенти, които искат да изолзват парите за лични нужди, за мечтаното пътуване, купуването на нов автомобил или започване на дългоочаквания ремонт. 

Таксите и комисионните се определят от размера и срока на кредите.

Минимален размер на кредита - 150 BGN / 75 EUR;

Максимален размер на кредита - 50 000 BGN / 25 000 EUR;

Лихвен процент - Фиксирен;

Лихва - 6,5%;

Срок - до 72 месеца.

 

Спестовен влог

0 Поръчки Роял Инвестмънт Банк Спестявания

Спестовен влог е услуга, от която могат а се възползват физическите лица. Банката съхранява средствата на клиента като издава и спестовна книжка.

Предимства:

 • Можете да спестявате средствата си и да ги изтеглите при определена причина, която се представя при откриватнето. 
 • Той е безсрочна услуга.

Такса за откриване на влог:

 • Спестовен влог - 10 BGN / 5 EUR.

Месечна такса за поддържане на влог:

 • Спестовен влог - 2 BGN / 1 EUR.

Такса за закриване на влог:

 • Спестовен влъг - Без такса. 
Набирателна сметка

0 Поръчки Роял Инвестмънт Банк Сметки

Набирателната сметка се открива само на юридически лица, които започват собствен бизнес, това е сметката в която могат да венсат капитала си или да го повишат.

Предимства:

 • Вие постоянно ще имате възможност да покачвате капитала си; 
 • По сметката може да постъпват средстав от касови операции или от преводи, които са във връзка с набирането на капитала. 

Такси за откриване на сметка:

 • Набирателна сметка - 10 BGN / 5 EUR.

Месечна такса за поддържане на сметка:

 • Набирателна сметка - 10 BGN / 5 EUR.

Минимална наличност по сметката:

 • Набирателна сметка - 50 BGN / 25 EUR.

Извлечение по сметка:

 • Набирателна сметка - Без такса.

Такса за закриване на сметка:

 • Набирателна сметка - Без такса.

 

Депозитна сметка - юридически лица

0 Поръчки Роял Инвестмънт Банк Сметки

Депозитната сметка за юридически лица представлява сметка, която се изплзва за съхранение на средствата на фирмите, които искат да ги увеличат с помоща на лихва. 

Предимства:

 • Получавате по - голяма лихва;
 • Получавате по - добри условия при ползване. 

Такса за откриване на сметка:

 • Депозитна сметка юридически лица - Без такса.

Месечна такса за поддръжка на сметка:

 • Депозитна сметка - юридически лица - 10 BGN / 5 EUR.

Минимална наличност, изискуема за сметката:

 • Депозитна сметка - юридическо лице - 50 BGN / 25 EUR.

 

Депозитна сметка "Роял Кеш"

0 Поръчки Роял Инвестмънт Банк Сметки

Депозитната сметка се открива на лица, които искат да съхраняват средствата си за определен период като получават определена лихва и имат определени условия. Ние изготвихме специална промоция "Роял Кеш".

Предимства:

 • Полчавате по - голяма лихва;
 • Имате по - добри условия при теглене.

Такса за откриване:

 • Депозитна сметка "Роял Кеш" - 6 BGN / 3 EUR;

Месечна такса за поддръжка на сметка:

 • Депозитна сметка "Роял Кеш" - 10 BGN / 5 EUR.

Минимална наличност по сметка:

 • Депозитна сметка "Роял Кеш" - 50 BGN / 25 EUR.
Депозитна сметка - Физически лица

0 Поръчки Роял Инвестмънт Банк Сметки

Депозитна сметка се открива, с цел спестяване на средства, при която има определен период, за който е в сила лихвеният процент, определен в Лихвения бюлетин на УТБ "Роял Инвестмънт Банк" АД. Ако клиентът тегли парите си по - рано от определиния срок, той губи част от лихвата. 

Предимства:

 • Без такса при теглене на падеж;
 • Съхранение на парите ви и получаване на лихва при изпълнение на условията. 

Такси:

 • Депозитна сметка - Без такса;

Месечна такса за поддържане на сметка:

 • Депозитна сметка - 2 BGN / 1 EUR.

Минимална наличност:

 • изискуема, за депозитна сметка - Не се изисква.

 

 

Разплащателна сметка - юридически лица

0 Поръчки Роял Инвестмънт Банк Сметки

Разплащателната сметка за юридически лица се използва за разплащанния и за провеждане на ежедневни банкови операции. 

Предимства:

 • Получаване и нареждане на преводи;
 • Внасяне и теглене на пари от сметката;
 • Плащания на задължения;
 • Откриване на дебитна карта към сметката.

Такси за откриване:

 • Обикновена разплащателна сметка за юридически лица - 10 BGN / 5 EUR;
 • Фирмена сметка "Роял Експрес" - 15 BGN / 7 EUR.

Месечна такса за поддържане на сметката:

 • Обикновена разплащателна сметка за юридически лица - 12 BGN / 6 ЕUR;
 • Фирмена сметка "Роял Експрес" - 20 BGN / 10 EUR.

Минимална наличност:

 • Изискуема за обикновена разплащателна сметка - 30 BGN / 15 ЕUR;
 • Изискуемо за "Роял Експрес" - 50 BGN / 25 EUR.

Извлечение за сметка:

 • Без такса 

Такса за закриване на сметка:

 • Без такса