Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Финансово подпомагане за пострадалите от Covid-19

3 Поръчки Емеритус Банк АД Кредитни продукти

Ако сферата, в която работите изпитва затруднения, заради ограниченията въведени, поради пандемията от Covid-19

Ако Вие сте останали без работа

Ако доходите Ви са намалели драстично

Може да кандидатствате за безлихвен кредит по програмата за финансово подпомагане на засегнатите от противоепидемичните мерки

 

Какво представлява кредита?

Емеритус Банк е разработила специална социално отговорна кредитна програма за физически лица, работещи по трудов договор, и такива, които се самоосигуряват:

Средствата по програмата са гарантирани от Българска банка за развитие.

Кредитът е безлихвен и с максимален размер 6 900 лева.

 

В допълнение:

Всеки одобрен кредитополучател, засегнат от пандемията може да закупува нужните му медикаменти от добре познатата фармация Сеиба – партньор на Емеритус Банк. Нашите клиенти могат да извършват покупките със специално предназначени за целта дебитни карти.

Изготвяне на справки

0 Поръчки Емеритус Банк АД Други услуги

През дългите години развитие в професията си сме се постарали с нашето партньорство да намалим до минимум вашите отговорности и задачи, свързани със счетоводно-административните ангажименти, които имате. Справките винаги са играели важна роля при откриването на определена услуга или продукт. Най-често тази услуга се използва от заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми.


Депозитна сметка за юридически лица

1 Поръчки Емеритус Банк АД Депозитни продукти

УТБ "Емеритус Банк" АД открива срочни и безсрочни депозити в национална и чуждестранна валута и възможността да печелите от спестените си пари с по-висока лихва от тази на спестовните сметки и атрактивни условия.

С по-висока лихва от тази по разплащателни и спестовни сметки
Допълнителни вноскипрез периода на депозита
Операции по срочния депозитмогат да се извършват от всеки клон на УТБ "Емеритус Банк" АД
Депозитът може да служи като обезпечениепо кредитни сделки – потребителски кредити, банкови кредитни карти и др.

 

Такси:

Минимално салдо-BGN 1000 500 

Откриване Без-такса 

Обслужване-Без такса 

Закриване-Без такса 

Кредитни карти

0 Поръчки Емеритус Банк АД Банкови карти

Избери най-подходящата за твоите нужди кредитна карта и разполагай със средства навсякъде и по всяко време.

Вашите предимства:

 • Отпуснатият кредит е без краен срок за погасяване;

 • Възможност за издаване без обезпечение;

 • Разполагате със средства по всяко време, навсякъде по света;

 • Избирате между три валути – лева, евро, щатски долари;

 • Дължите лихва единствено върху използваната част от кредита;

 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 45 дни;

 • Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново;

 • Удобство при пътуване - можете да резервирате хотел, да закупите самолетен билет, да наемете автомобил;

 • Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит;

 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице;

 • Картата е с чип, което осигурява по-висока степен на защита срещу измами, злоупотреби и фалшифициране;

 • Сигурни разплащания в Интернет

 • Безплатни SMS известия при извършване на трансакции с Вашата карта;

 • Безплатни SMS известия за дължима сума за револвиране;

 • В случай че в рамките на гратисния период погасите цялото си задължение към падежна дата, няма да Ви бъде начислена лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец.

Касови операции - Физически лица

0 Поръчки Емеритус Банк АД Банкови сметки

Имате възможността да извършвате вноски и тегления в брой както във валутата на вашата сметка, така и в различна валута. 

УТБ "Емеритус Банк" АД  дава възможност за внасяне и теглене на парични суми в брой в следните основни валути: лева (BGN) и евро (EUR). 

Депозитна сметка за физически лица

0 Поръчки Емеритус Банк АД Депозитни продукти

УТБ "Емеритус Банк" АД открива срочни и безсрочни депозити в национална и чуждестранна валута и възможността да печелите от спестените си пари с по-висока лихва от тази на спестовните сметки и атрактивни условия.

С по-висока лихва от тази по разплащателни и спестовни сметки
Допълнителни вноскипрез периода на депозита
Операции по срочния депозитмогат да се извършват от всеки клон на УТБ "Емеритус Банк" АД
Депозитът може да служи като обезпечениепо кредитни сделки – потребителски кредити, банкови кредитни карти и др.

 

Такси:

Минимално салдо-BGN 1100

Откриване-Без такса 

Обслужване-Без такса

Закриване-Без такса 

Дебитни карти

0 Поръчки Емеритус Банк АД Банкови карти

Дебитната карта е твой верен спътник навсякъде и във всякакви ситуации. Улесни ежедневието си, разполагай с достатъчно средства и не бъди зависим от парите в брой.

 Дебитните карти са с модерен и свеж дизайн. Те Ви дават възможност да:

 • Плащате стоки и услуги на ПОС на търговец без такса, независимо дали плащането се извършва безконтактно или контактно;

 • Можете да плащате стоки и услуги във всички интернет сайтове, които приемат плащания с дебитни карти.

Изготвяне на удостоверение

0 Поръчки Емеритус Банк АД Други услуги

Удостоверенията от банка се издават на физически или юридически лица, по изрично желание от клиента. Банковите удостоверения са необходими за издаване на кредит, за доказване на доходи, за пътувания в чужбина. Всяко удостоверение има определени атрибути, които са важни при превод и легализация. От значение е банковото удостоверение да има свеж печат от банката, подпис и име на заверяващия.

Банков трезор

0 Поръчки Емеритус Банк АД Депозитни продукти

Сейфовете в Обществения трезор служат за съхраняване на пари, ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други.

Услугата се предоставя на дееспособни физически и юридически български и чуждестранни лица;

Срок за ползване - от едно денонощие до една година;

Неограничен достъп в рамките на работното време на Банката.

Потребителски кредит

0 Поръчки Емеритус Банк АД Кредитни продукти

Потребителските кредити представляват кредити, отпускани на физически лица с цел текущо потребление на стоки и услуги, обикновено без обезпечение. Често клиентите се насочват към тях, затова ние държим много на правилното им попълване.

Предимства:

Възможност за дистанционна консултация и кандидатстване.
Съдействие при кандидатстване за кредит и електронно подписване на
документи, без да се налага да посещавате банковия офис.

Набирателна сметка

0 Поръчки Емеритус Банк АД Банкови сметки

Какво е набирателна сметка ?

Набирателната сметка служи за набиране на капитал на предприятия в процес на учредяване, както и за увеличаване на капитала на вече съществуващата такава. Средствата по набирателната сметка се блокират за период до регистриране на съответното дружество или до регистриране на увеличения капитал.

Как да отворя сметка?

Процедура по кандидатстване

Набирателна сметка можете да откриете, ако сте лице, управляващо и представляващо дружеството в процес на учредяване, както и ако сте упълномощени изрично за целта от лицето, назначено за управляващ и представляващ дружеството в процес на учредяване.

Необходими документи

Искане за откриване на банкова сметка Приет от съответния орган на дружеството, дружествени договор/устав/учредителен акт. Протокол от учредителното събрание Нотариално заверено пълномощно, в случай че трето лице е упълномощено да се разпорежда с парите по сметката За акционерните дружества се изисква и списък на акционерите.

*Емеритус Банк събира такси и комисионни съгласно Тарифата на банката.

Касови операции - Юридически лица

0 Поръчки Емеритус Банк АД Банкови сметки

УТБ "Емеритус Банк" АД предлага възможност за внасяне и теглене на парични суми в брой в следните основни валути: лева (BGN) и евро (EUR). 

Извършвате вноски и тегления в брой както във валутата на вашата сметка, така и във валута, различна от валутата на сметката. 

Заверявате сумите по вашата сметка в реално време. 

Получавате обслужване на специализирани банкови гишета за обслужване на юридически лица. 

Е- банкиране

0 Поръчки Емеритус Банк АД Банкови сметки

Чудите се как лесно и бързо можете да управлявате сметките си и да разгледате нашите продукти?

Ето решението:

Ние от УТБ "Емеритус Банк" АД ви предоставяме възможността за лесно и бързо банкиране от вашия телефон, компютър и други устройства.
Посетете нашия достъпен и удобен сайт, за да разгледате нашите продукти и да научите повече за нас. Ако имате някакви въпроси или проблеми, свържете се с нас с предоставените данни за контакт и ние ще се радваме да ви помогнем.

Предимства:

 • Банкирате сигурно и бързо
 • Спестявате време и пари
 • Следите в реално време баланси и движения по сметки и кредити
 • Гарантираме сигурност на вашите данни, както и на сметките ви

 

Електронно банкиране
За регистрация Без такса
За ползване месечно Без такса
Други услуги
• Преиздаване на сертификат с
неизтекъл срок на валидност по искане
на клиент (загуба)
• Преиздаване на забравена парола за
вход през банков клон или Център за
обслужване на клиенти по телефона
• Задаване на нова парола за вход през
Електронно банкиране

Без такса


BGN 3


Без такса

Информационно обслужване на
сметка
• Чрез SMS/e-mail - месечно
Без такса
Детски спестовен влог

0 Поръчки Емеритус Банк АД Банкови сметки

За всяко дете, бъдещето ви е в сигурни ръце!

Ние гарантираме за бъдещето на вашето дете!

Това е услуга, която ти позволява да внасяш свободно по всяко време без да нарушаваш доходността. Осигуряваме едно по - добро бъдеще за детето си, като спестяваш до навършването му на пълнолетие и още един плюс - след навършване на пълнолетие, титулярът може да разполага със средствата по сметката си по негова преценка.

Предимства: удобство, сигурност, контрол;

Разплащателна сметка

0 Поръчки Емеритус Банк АД Банкови сметки

По разплащателната сметка можете да: внасяте и теглите пари в брой; получавате доходите си; ползвате пари назаем при временен недостиг на средства по сметката с кредит овърдрафт; получавате безкасово преводи на заплати, пенсии и хонорари.

Основни предимства: Удобство; достъп до пълния набор от банкови услуги; Внасяне и теглене във всеки офис; Получаване и нареждане на преводи.