Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Рекламен очерк за списание "За всеки по нещо" - код 23-2

87 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Рекламният очерк представя вашата дейност, събитие и личност по атрактивен начин пред читателите на нашето списание "За всеки по нещо". Обем на материала ни за вас е една печатна страница с размер А4, цветен печат. Цената е за единична публикация. Списанието излиза всяка седмица в тираж 10000 броя.  Възползвайте се от чудесната възможност за реклама и разширяване на бизнеса ви.

Рекламно интервю в списание "За всеки по нещо" -код 22-2

31 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Рекламното интервю представя вашата дейност, събитие и личност по атрактивен начин пред читателите на нашето списание "За всеки по нещо". Обем на материала ни за вас е една печатна страница с размер А4, цветен печат. Цената е за единична публикация. Списанието излиза всяка седмица в тираж 10000 броя.  Възползвайте се от чудесната възможност за реклама и разширяване на бизнеса ви.

Рекламен репортаж в списание "За всеки по нещо" - код 21-2

26 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Рекламен репортаж представя вашата дейност, събитие и личност в нашето списаниe "За всеки по нещо". Обем на материала ни за вас е една печатна страница с размер А4, цветен печат. Цената е за единична публикация. Списанието излиза всяка седмица в тираж 10000 броя.  Възползвайте се от чудесната възможност за реклама и разширяване на бизнеса ви.

Място за реклама на една трета страница в списание "Изкуства и хоби" - код 33-1

35 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Място за реклама в списание "Изкуства и хоби" с обем една трета печатна страница. Цената на услугата е за еднократна публикация. Списанието е двуседмично в тираж 10000, формат А4 броя. Излиза 2 пъти в месеца. Възползвайте се от възможността да рекламирате вашата дейност, стоки и услуги пред нашите читатели. 

Място за реклама на половин страница в списание "Изкуства и хоби" - код 32-1

24 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Място за реклама в списание "Изкуства и хоби" с обем половин печатна страница. Цената на услугата е за еднократна публикация. Списанието е двуседмично в тираж 10000, формат А4 броя. Излиза 2 пъти в месеца. Възползвайте се от възможността да рекламирате вашата дейност, стоки и услуги пред нашите читатели. 

Място за реклама на цяла страница в списание "Изкуства и хоби" -код 31-1

40 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Място за реклама в списание "Изкуства и хоби" с обем цяла печатна страница. Цената на услугата е за еднократна публикация. Списанието е двуседмично в тираж 10000, формат А4 броя. Излиза 2 пъти в месеца. Възползвайте се от възможността да рекламирате вашата дейност, стоки и услуги пред нашите читатели. 

Място за реклама на една трета страница в списание "За всеки по нещо" - код 33-2

14 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Място за реклама в списание "За всеки по нещо" с обем една трета печатна страница. Цената на услугата е за еднократна публикация. Списанието ни излиза всяка седмица в тираж 10000, формат А4 броя. Възползвайте се от възможността да рекламирате вашата дейност, стоки и услуги пред нашите читатели. 

Място за реклама на половин страница в списание "За всеки по нещо" - код 32-2

7 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Място за реклама в списание "За всеки по нещо" с обем половин печатна страница. Цената на услугата е за еднократна публикация. Списанието ни излиза всяка седмица в тираж 10000, формат А4 броя. Възползвайте се от възможността да рекламирате вашата дейност, стоки и услуги пред нашите читатели. 

Място за реклама на цяла страница в списание "За всеки по нещо"- 31-2

18 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Място за реклама в списание "За всеки по нещо" с обем една печатна страница във формат А4. Цената на услугата е за еднократна публикация. Списанието ни излиза всяка седмица в тираж 10000 броя. Възползвайте се от възможността да рекламирате вашата дейност, стоки и услуги пред нашите читатели. 

Рекламен очерк за списание "Изкуства и хоби" - код 23-1

26 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Рекламният очерк представя вашата дейност, събитие и личност по атрактивен начин пред читателите на нашето списание "Изкуства и хоби". Обем на материала ни за вас е една печатна страница с размер А4, цветен печат. Цената е за единична публикация. Списанието излизанавсеки две седмици в тираж 10000 броя.  Възползвайте се от чудесната възможност за реклама и разширяване на бизнеса ви.

Рекламно интервю в списание "Изкуства и хоби" - код 22-1

11 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Рекламното интервю представя вашата дейност, събитие и личност по атрактивен начин пред читателите на нашето списание "Изкуства и хоби". Обем на материала ни за вас е една печатна страница с размер А4, цветен печат. Цената е за единична публикация. Списанието излиза на всеки две седмици в тираж 10000 броя.  Възползвайте се от чудесната възможност за реклама и разширяване на бизнеса ви.

Рекламен репортаж в списание "Изкуства и хоби" - код 21-1

8 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Рекламен репортаж представя вашата дейност, събитие и личност в нашето списаниe "Изкуства и хоби". Обем на материала ни за вас е една печатна страница с размер А4, цветен печат. Цената е за единична публикация. Списанието излиза на всеки две седмици в тираж 10000 броя.  Възползвайте се от чудесната възможност за реклама и разширяване на бизнеса ви.

Дванадесетмесечен абонамент - код 12-2

22 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Дванадесетмесечен абонамент за издаваното от нас седмично периодично списание "За всеки по нещо" във формат А4, цветен печат. Темите са - икономика,мода, авто-мото и спорт. Изданието е от 60 страници. Излиза четири пъти в месеца в тираж 10000 бр. Списанието ни е идеалното четиво за вашата почивка. Направете своя абонамент! Направете живота си цветен!

Шестмесечен абонамент - код 6-2

15 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Шестмесечен абонамент за издаваното от нас седмично периодично списание "За всеки по нещо" във формат А4, цветен печат. Темите са - икономика,мода, авто-мото и спорт. Изданието е от 60 страници. Излиза четири пъти в месеца в тираж 10000 бр. Списанието ни е идеалното четиво за вашата почивка. Направете своя абонамент! Направете живота си цветен!

Тримесечен абонамент - код 3-2

11 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Тримесечен абонамент за издаваното от нас седмично периодично списание "За всеки по нещо" във формат А4, цветен печат. Темите са - икономика,мода, авто-мото и спорт. Изданието е от 60 страници. Излиза четири пъти в месеца в тираж 10000 бр. Списанието ни е идеалното четиво за вашата почивка. Направете своя абонамент! Направете живота си цветен!

Едномесечен абонамент - код 1-2

6 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Едномесечен абонамент за издаваното от нас седмично периодично списание "За всеки по нещо" във формат А4, цветен печат. Темите са - икономика,мода, авто-мото и спорт. Изданието е от 60 страници. Излиза четири пъти в месеца в тираж 10000 бр. Списанието ни е идеалното четиво за вашата почивка. Направете своя абонамент! Направете живота си цветен!

Списание "За всеки по нещо" - единичен брой - код 2

13 Поръчки НТГ Медия ООД Продукти

Единичен брой на издаваното от нас седмично периодично списание "За всеки по нещо" във формат А4, цветен печат. Темите са - икономика,мода, авто-мото и спорт. Изданието е от 60 страници. Излиза четири пъти в месеца в тираж 10000 бр. Списанието ни е идеалното четиво за вашата почивка. Направете своя абонамент! Направете живота си цветен!

Списание "Изкуства и хоби" - единичен брой - код 1

12 Поръчки НТГ Медия ООД Продукти

Единичен брой на издаваното от нас двуседмично периодично списание "Изкуства и хоби" във формат А4, цветен печат. Темите са - свободно време, хоби и изкуства. Изданието е от 60 страници. Излиза два пъти в месеца в тираж 10000 бр. Списанието ни е идеалното четиво за вашата почивка. Направете живота си цветен!

Дванадесетмесечен абонамент - код 12-1.

12 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Дванадесетмесечният абонамен е за издаваното от нас двуседмично периодично списание "Изкуства и хоби" във формат А4, цветен печат. Темите са - свободно време, хоби и изкуства. Изданието е от 60 страници. Излиза два пъти в месеца в тираж 10000 бр. Списанието ни е идеалното четиво за вашата почивка. Направете своя абонамент! Направете живота си цветен!

Шестмесечен абонамент - код 6-1

7 Поръчки НТГ Медия ООД Услуги

Шестмесечният абонамен е за издаваното от нас двуседмично периодично списание "Изкуства и хоби" във формат А4, цветен печат. Темите са - свободно време, хоби и изкуства. Изданието е от 60 страници. Излиза два пъти в месеца в тираж 10000 бр. Списанието ни е идеалното четиво за вашата почивка. Направете своя абонамент! Направете живота си цветен!