Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Банкови касети за юридически лица

3 Поръчки Трейд Инвест Банк Банкови касети

Банкови касети за юридически лица

УТБ "Трейд Инвест Банк" АД  Ви предоставя банковите си касети на разположение, за вашите нужди.

 • Сигурност
 • Неограничен достъп
  до личните Ви вещи
 • Изисква се само лична карта
 • Вложените вещи са без обявена стойност и съдържание

Характеристики

 • Такси

  Тип на касетата

  Годишна такса в лева без ДДС

  Шестмесечна такса в лева без ДДС

  Тримесечна такса в лева без ДДС

  І малка

  50 лв.

  30 лв.

  15 лв.

  ІІ средна

  70 лв.

  40 лв.

  - • Размери

  Тип на касетата

                       Р а з м е р и

  --------------------------------------------------------

      Височина             Ширина         Дълбочина

           см                       см                   см

   

   

  І малка

   

     до 10 см            до 30 см         до 40 см

  включително    включително    включително  

   

  ІІ средна

   

     до 15 см            до 30 см         до 40 см

  включително    включително    включително

   

 • Срок 
  От 1 до 12 месеца

Предоставяне
В централния клон на банката. 

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

Банкови касети за физически лица

5 Поръчки Трейд Инвест Банк Банкови касети

Банкови касети за физически лица

УТБ "Трейд Инвест Банк" АД  Ви предоставя банковите си касети на разположение, за вашите нужди.

 • Сигурност
 • Неограничен достъп
  до личните Ви вещи
 • Изисква се само лична карта
 • Вложените вещи са без обявена стойност и съдържание

Характеристики

 • Такси

  Тип на касетата

  Годишна такса в лева без ДДС

  Шестмесечна такса в лева без ДДС

  Тримесечна такса в лева без ДДС

  І малка

  50 лв.

  30 лв.

  15 лв.

  ІІ средна

  70 лв.

  40 лв.

  - • Размери

  Тип на касетата

                       Р а з м е р и

  --------------------------------------------------------

      Височина             Ширина         Дълбочина

           см                       см                   см

   

   

  І малка

   

     до 10 см            до 30 см         до 40 см

  включително    включително    включително  

   

  ІІ средна

   

     до 15 см            до 30 см         до 40 см

  включително    включително    включително

   

 • Срок 
  От 1 до 12 месеца

Предоставяне
В централния клон на банката. 

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

Стандартен депозит за юридически лица

5 Поръчки Трейд Инвест Банк Спестявания

Стандартен депозит за юридически лица

 

 Печелете от спестените си пари със стандартен срочен депозит, предлагащ атрактивни условия.

 • Допълнителни вноски
  на предварително договорената падежна дата
 • Депозитът може да служи като обезпечение
  по кредитни сделки – потребителски кредити, банкови кредитни карти и др.

Характеристики

Валута
Лева, евро

Срок
Избирате предпочитан от вас срок от:

1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 12 месеца

Депозитът се подновява автоматично на датата на падежа. Няма ограничения за внасяне на средства по сметката.

Лихва
Вие избирате дали да:

 • Оставите лихвата да се натрупва към настоящия депозит
 • Теглите на падеж
 • Прехвърлите лихвата по друга сметка в банката

Месечни такси за поддържане
без такса

Олихвяем минимум
1 000 BGN            

  Откриване - без такса

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

 

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

 

 

Стандартен депозит за физически лица

4 Поръчки Трейд Инвест Банк Спестявания

 

Стандартен депозит за физически лица

 

 Печелете от спестените си пари със стандартен срочен депозит, предлагащ атрактивни условия.

 • Допълнителни вноски
  на предварително договорената падежна дата
 • Депозитът може да служи като обезпечение
  по кредитни сделки – потребителски кредити, банкови кредитни карти и др.

Характеристики

Валута
Лева, евро

Срок
Избирате предпочитан от вас срок от:

1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 12 месеца

Депозитът се подновява автоматично на датата на падежа. Няма ограничения за внасяне на средства по сметката.

Лихва
Вие избирате дали да:

 • Оставите лихвата да се натрупва към настоящия депозит
 • Теглите на падеж
 • Прехвърлите лихвата по друга сметка в банката

Месечни такси за поддържане
без такса

Олихвяем минимум
1 000 BGN            

  Откриване - без такса

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

 

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

 

 

Спестовна сметка за юридически лица

5 Поръчки Трейд Инвест Банк Спестявания

Спестовна сметка за юридически лица

 

Трейд Инвест Банк открива спестовни сметки с минимални такси за откриване и водене без ограничения по оперирането с парите по сметката.

 • Разполагайте със средствата си
  по всяко време                                                                                                        
 • Без ограничения
  по оперирането с парите по сметката
 • Откриване
  с минимални такси

Характеристики

Срок
Отворен спествоен влог – 1, 3 ,6 и 12 месеца
СпестИнвест – 12 месеца 

Валута 
Лева, евро

Операции по сметката       
Няма ограничения за внасяне на средства по сметката

Лихва   
Лихвата може да се превежда по посочена от титуляря друга разплащателна или спестовна сметка в банката

Олихвяем минимум  
Отворен спествоен влог – 50 BGN
СпестИнвест – 1 000 BGN

 

Откриване - без такса

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

Student Invest

3 Поръчки Трейд Инвест Банк Потребителски кредити

Student Invest

УТБ "Трейд Инвест Банк" АД Ви дава възможност да разгърнете потенциала си, защото ние вярваме в младото поколение.

 • Сумите се отпускат регулярно
  в периода на изплащане
 • Изисква се документ,
  удостоверяващ прием във Висше учебно заведение
 • Изисква се диплома
  за завършено средно образование на територията на България

Характеристики

Валута
Лева, евро

Срок
*по договаряне в клон на банката

Минимален размер
*по договаряне в клон на банката

Максимален размер
*по договаряне в клон на банката

Лихва
Фиксирана за целия период на кредита

Обезпечение
Без обезпечение 

 

 Отпускане

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

Кредит за Вашите златни години

3 Поръчки Трейд Инвест Банк Потребителски кредити

Кредит за Вашите златни години

Подарете си спокойствие, неизживени приключения или направете ремонта, който отлагате.

 • Кандидатстване
  само с лична карта
 • Размер
  на кредита до 10 000 BGN

 

Характеристики

Валута
Лева, евро

Срок
От 3 до 120 месеца

Минимален размер
150 BGN

Максимален размер
10 000 BGN

Лихва
Фиксирана за целия период на кредита

 

 Откриване

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

Студентски кредит

3 Поръчки Трейд Инвест Банк Потребителски кредити

Студентски кредит 

УТБ „Трейд Инвест Банк“ АД Ви предлага студентски кредит с атрактивни лихвени условия, за да гарантирате семестриалните си такси или така исканата студентска бригада.

 • Кандидатстване
  само с лична карта
 • Размер
  на кредита до 50 000 BGN
 • Възможности
  за усвояване на траншове за погасяване на семестриални такси

 

Характеристики

Валута
Лева, евро

Срок
От 3 до 120 месеца

Минимален размер
1 000 BGN

Максимален размер
50 000 BGN

Лихва
Фиксирана за целия период на кредита

 

 Отпускане

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

Бързо кредит за физически лица

3 Поръчки Трейд Инвест Банк Потребителски кредити

Потребителски кредит „Бързо кредит“

Имате нужда от бързи пари за ремонт, медицинско лечение или потребителски нужди?

 • Кандидатстване само с лична карта
 • Размер на кредита до 10 000 BGN

 

Характеристики

Валута
Лева, евро

Срок
до 12 месеца

Минимален размер
500 BGN

Максимален размер
10 000 BGN

Лихва
Фиксирана за целия период на кредита

 

 Отпускане

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

 

Стандартен потребителски кредит за физически лица

2 Поръчки Трейд Инвест Банк Потребителски кредити

Стандартен потребителски кредит

Подарете си мечтания дом, нужното лечение или заслуженото обучение с потребителския кредит на УТБ „Трейд Инвест Банк“ АД.

 • Кандидатстване само с лична карта
 • Размер на кредита до 80 000 BGN

 

Характеристики

Валута
Лева, евро

Срок
от 3 до 120 месеца

Минимален размер
150 BGN

Максимален размер
80 000 BGN

Лихва
Фиксирана за целия период на кредита

 

  Отпускане

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

 

Спестовна сметка за физически лица

3 Поръчки Трейд Инвест Банк Спестявания

Спестовна сметка за физически лица

 

Трейд Инвест Банк открива спестовни сметки с минимални такси за откриване и водене без ограничения по оперирането с парите по сметката.

 • Разполагайте със средствата си
  по всяко време                                                                                                        
 • Без ограничения
  по оперирането с парите по сметката
 • Откриване
  с минимални такси

Характеристики

Срок
Детски спестовен влог – няма
Отворен спествоен влог – 1, 3 ,6 и 12 месеца
СпестИнвест – 12 месеца 

Валута
Лева, евро

Операции по сметката
Няма ограничения за внасяне на средства по сметката

Лихва
Лихвата може да се превежда по посочена от титуляря друга разплащателна или спестовна сметка в банката

Олихвяем минимум
Детски спестовен влог – 20 BGN
Отворен спествоен влог – 50 BGN
СпестИнвест – 1 000 BGN

 

Откриване - без такса

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

Набирателна сметка

1 Поръчки Трейд Инвест Банк Сметки

Набирателна сметка

Доверете ни се с капитала на дружеството си, за да сте сигурно, че всичко ще мине по план

 • Можете да откриете
  набирателна сметка във всеки кон на банката
 • Внесете капитала си
  чрез вноска или банков превод
 • Ще замрази паричните Ви средства
  до набирането на необходимата сума

 

Характеристики

Валута
Лева, евро

Такса за вноски
0.2%, мин. 3 BGN

Такса за откриване
10 BGN

Такси за закриване
Безплатно, при отваряне на разплащателна сметка в банката

 

Откриване

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

Разплащателна сметка за юридически лица

2 Поръчки Трейд Инвест Банк Сметки

Разплащателна сметка за юридически лица

Улеснете ежедневието си с разплащателна сметка в лева или в чуждестранна валута.

 • Можете да извършвате
  касови и безкасови плащания
 • Да получавате и нареждате
  преводи
 • Да заплащате
  Вашите комунални услуги и битови сметки

 

Характеристики

Срок
безсрочна

Валута
Лева, евро

Такса за откриване
6 BGN

Олихвяем минимум
50 BGN

Лихва

 • Гарантирано начисляване на лихва, съгласно Лихвения бюлетин на банката, при поддържането на сума над 50 лева или 25 евро.
 • Лихвата може да се превежда по посочена от титуляря друга сметка в банката, която може да е с титуляр трето лице.

Откриване

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

Разплащателна сметка за физически лица

3 Поръчки Трейд Инвест Банк Сметки

Разплащателна сметка за физически лица

Улеснете ежедневието си с разплащателна сметка в лева или в чуждестранна валута.

 • Можете да извършвате
  касови и безкасови плащания
 • Да получавате и нареждате
  преводи
 • Да заплащате
  Вашите комунални услуги и битови сметки

 

Характеристики

Срок
безсрочна

Валута
Лева, евро

Олихвяем минимум
50 BGN

Лихва

 • Гарантирано начисляване на лихва, съгласно Лихвения бюлетин на банката, при поддържането на сума над 50 лева или 25 евро.
 • Лихвата може да се превежда по посочена от титуляря друга сметка в банката, която може да е с титуляр трето лице.

Откриване 

В клона на банката
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

Кредитна карта Mastercard Standard

3 Поръчки Трейд Инвест Банк Кредитни карти

Кредитни карти Mastercard Standard

Издавайки своята дебитна карта в УТБ „Трейд Инвест Банк“ АД, имате възможност да се възползвате от най-лесния достъп до парите Ви – навсякъде, по всяко време.

 • Теглене
  на пари от всички банкомати и банкови офиси
 • Плащания
  в обекти чрез ПОС терминал
 • Плащане
  на сметки чрез банкомат, телефон и Интернет

Характеристики

 • Максимален размер 
  80 000 BGN
 • Срок
  от 3 до 120 месеца
 • Валута
  Лева, евро
 • Минимален размер
  150 BGN
 • Лихва
  Фиксирана за целия период на кредита
  Лихвата може да се превежда по посочена от титуляря друга разплащателна или спестовна сметка в банката
 •  Кредитен лимит                                                                                                                                                      
  От 1 000 лева до 10 000 лева
 • Минимална месечна вноска                                                                                                                           
  3% мин. 15

Издаване - без такса
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
 https://tibank.wixsite.com/tibank

Кредитна карта Visa Classic

2 Поръчки Трейд Инвест Банк Кредитни карти

Кредитни карти Visa Classic

Издавайки своята дебитна карта в УТБ „Трейд Инвест Банк“ АД, имате възможност да се възползвате от най-лесния достъп до парите Ви – навсякъде, по всяко време.

 • Теглене
  на пари от всички банкомати и банкови офиси
 • Плащания
  в обекти чрез ПОС терминал
 • Плащане
  на сметки чрез банкомат, телефон и Интернет

Характеристики

 • Максимален размер
  80 000 BGN
 • Срок
   от 3 до 120 месеца
 • Валута
  Лева, евро
 • Минимален размер
  150 BGN
 • Лихва
  Фиксирана за целия период на кредита
  Лихвата може да се превежда по посочена от титуляря друга разплащателна или спестовна сметка в банката
 •  Кредитен лимит                                                                                                                                                      
  От 1 000 лева до 10 000 лева
 • Минимална месечна вноска                                                                                                                           
  3% мин. 15

Издаване - без такса
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
 https://tibank.wixsite.com/tibank

Дебитна карта Mastercard Standard

0 Поръчки Трейд Инвест Банк Дебитни карти

Дебитни карти Mastercard Standard

Издавайки своята дебитна карта в УТБ „Трейд Инвест Банк“ АД, имате възможност да се възползвате от най-лесния достъп до парите Ви – навсякъде, по всяко време.

 • Теглене
  на пари от всички банкомати и банкови офиси
 • Плащания
  в обекти чрез ПОС терминал
 • Плащане
  на сметки чрез банкомат, телефон и Интернет

Характеристики

 • Валута
  Лева, евро
 • Валидност на картата
  4 години
 • Безконтактно плащане на ежедневни покупки
  с такса от 0.20 лева за суми до 2 000 лв. и
  без въвеждане на ПИН код за
  суми до 100 лв. в страната

Издаване - без такса
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank

 

Дебитна карта Visa Classic

0 Поръчки Трейд Инвест Банк Дебитни карти

Дебитни карти Visa Classic

Издавайки своята дебитна карта в УТБ „Трейд Инвест Банк“ АД, имате възможност да се възползвате от най-лесния достъп до парите Ви – навсякъде, по всяко време.

 • Теглене
  на пари от всички банкомати и банкови офиси
 • Плащания
  в обекти чрез ПОС терминал
 • Плащане
  на сметки чрез банкомат, телефон и Интернет

Характеристики

 • Валута
  Лева, евро
 • Валидност на картата
  4 години
 • Безконтактно плащане на ежедневни покупки
  с такса от 0.20 лева за суми до 2 000 лв. и
  без въвеждане на ПИН код за
  суми до 100 лв. в страната

Откриване
Лично или от упълномощено лице във всеки клон на Трейд Инвест Банк.

За повече информация посетете сайта на УТБ "Трейд Инвест Банк" АД
https://tibank.wixsite.com/tibank