Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Фирмен кредит

4 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Фирмен кредит

Фирменият кредит е заем, специално предназначен за бизнес цели. Както при всички заеми, това включва създаване на дълг, който ще бъде изплатен с добавена лихва.

Фирменият кредит на УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД може да бъде използван за инвестиции и разширяване на вашия бизнес:

 • Покупка на земя и сгради
 • Покупка на машини, оборудване и транспортни средства
 • Строителство, реконструкция и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини
 • Други инвестиции, спрямо дейността на фирмата
Овърдрафт

4 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Овърдрафт

Овърдрафтът кредит Ви позволява да продължите да теглите пари, дори когато в сметката Ви няма никакви средства или няма достатъчно средства за покриване на сумата на тегленето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срок:

1 година, с възможност за подновяване за същия срок

Жилищен кредит

2 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Жилищен кредит

Готови ли сте за емоцията от първият Ви дом, от новия Ви по-просторен дом – жилищен кредит за дома, който заслужавате от УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Покритие:

До 60% или 70%

Срок:

До 30 години

Размер на кредита:

До 50 000 BGN

Ипотечен кредит

1 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Ипотечен кредит

За Вашето мечтано жилище, за Вашият идеален дом, за новото начало, изберете ипотечен кредит от УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Покритие:

До 90% от пазарната стойност на имота

Срок на кредита:

До 15 години/ 180 месеца

Обезпечение:

Залог върху имота

 

Потребителски кредит

3 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Потребителски кредит

Искате нова кола, планирали сте идеалната екскурзия и домът Ви има нужда от ремонт? С потребителския кредит от УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД всичко това е възможно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер на кредита:

до 50 000 BGN

Валута:

BGN, EUR, USD

Фиксиран лихвен процент за целия период на кредита.

Детски спестовен влог

5 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Детски спестовен влог

УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД открива влогови сметки с най-добрата лихва на пазара в национална и чуждестранна валута на физически лица.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срок: Безсрочна

Валута: BGN, EUR USD

 

Спестовен влог

0 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Спестовен влог

УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД открива влогови сметки с най-добрата лихва на пазара в национална и чуждестранна валута на физически лица.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срок: Безсрочнa

Валута: BGN, EUR USD

Депозит за юридически лица

4 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Депозит за юридически лица

УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД предлага откриване на депозит за юридически лица в национална и чуждестранна валута.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Валута: BGN, EUR, USD

Срок: 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца

Депозит за физически лица

3 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Депозит за физически лица

УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД предлага откриване на депозити за физически лица в национална и чуждестранна валута.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Валута: BGN, EUR, USD

Срок: 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца

Трезор

2 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Трезор

УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД предоставя за ползване банкови касети на ползватели – физически и юридически лица.

 

Размери на банкови сейфове /височина в см./ До 30 дни До 60 дни До 180 дни До 360 дни
5 см. 30 BGN 48 BGN 80 BGN 120 BGN
7,5 см. 39 BGN 50 BGN 84 BGN 123 BGN
10 см. 48 BGN 52 BGN 90 BGN 128 BGN
15 см. 57 BGN 60 BGN 100 BGN 135 BGN
20 см. 66 BGN 64 BGN 110 BGN 143 BGN
30 см. 75 BGN 72 BGN 130 BGN 165 BGN
45 см. 84 BGN 120 BGN 200 BGN 248 BGN
60 см. 96 BGN 150 BGN 240 BGN 270 BGN
Кредитни карти Mastercard и Mastercard Gold

1 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Кредитна карта

Осигурете финансовата си свобода и комфорта във Вашето ежедневие. Удобна както за всекидневни разплащания, така и за по-големи покупки – плащате бързо, лесно, с кредитните карти от УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД с прозрачни условия и без скрити такси.

 

Разновидности:

 • Международна кредитна карта Mastercard за физически лица 
 • Международна кредитна карта Mastercard Gold за юридически лица
Набирателна сметка

1 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Набирателна сметка

УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД открива и води набирателни сметки на местни и чуждестранни юридически лица. Те служат за набиране на основен капитал, като банката издава удостоверение за това.

 

Характеристики:

Валута: BGN, EUR, USD

Минимално салдо: 100 BGN

Такса за откриване: 10 BGN

Такса за закриване: 20 BGN

Разплащателна сметка за юридически лица

1 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Разплащателна сметка за юридически лица

УТБ ,,Универсална Търговска Банка" АД Ви предлага откриване и водене на разплащателна сметка в национала и чуждестранна валута. 

Разплащателната сметка Ви позволява да:

 • Извършвате безналични плащания
 • Получавате работната си заплата и други парични средства
 • Превеждате средства по други сметки
 • Имате сигурност за Вашите парични средства

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срок: Безсрочна

Валута: BGN, EUR, USD

Минимално салдо: 200 BGN

Дебитни карти Debit Mastercard и Visa Business

1 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Дебитна карта

УТБ ,,Универсална Търговска Банка” АД Ви предлага най-лесния начин за плащане, чрез дебитната карта. Улеснете ежедневието си, разполагайте с достатъчно средства и не бъдете зависими от парите в брой.

За да получите своята дебитна карта е необходимо да имате открита сметка в Банката.

 

Разновидности:

 • Международна дебитна карта DEBIT MASTERCARD за физически лица
 • Международна дебитна карта VISA BUSINESS за юридически лица

 

Разплащателна сметка за физически лица

1 Поръчки Универсална Търговска Банка АД Разплащателна сметка за физически лица

УТБ ,,Универсална Търговска Банка" АД Ви предлага откриване и водене на разплащателна сметка в национала и чуждестранна валута. 

Разплащателната сметка Ви позволява да:

 • Извършвате безналични плащания
 • Получавате работната си заплата и други парични средства
 • Превеждате средства по други сметки
 • Имате сигурност за Вашите парични средства

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срок: Безсрочна

Валута: BGN, EUR, USD

Минимално салдо: 50 BGN