Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Спестовен влог

7 Поръчки Юниън Канети банк АД Влогове и депозити

Със спестовния влог можете да съхранявате средства по разплащателните смети, като вложените средства се използват за безкасови разплащания.

 

ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Минимално салдо

BGN 100

100 вал. ед.

Откриване

BGN 2

BGN 2

Обслужване – месечно

BGN 2.50

BGN 2.50

Дебитна транзакция

BGN 1

BGN 1

Закриване

Без такса

Без такса

 

Детски спестовен влог

6 Поръчки Юниън Канети банк АД Влогове и депозити

Вашите спестявания могат лесно да работят за вас и да ви носят гарантирана висока доходност като съхранявате парите си на сигурно място. Можете да теглите и внасяте по влоговете и депозитите си навсякъде и по всяко време, съобразени с вашите планове, като изберете срок на спестяване и валута.

 

 ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Минимално салдо

BGN 100

100 вал. ед.

Откриване

BGN 2

BGN 2

Обслужване – месечно

Без такса

Без такса

Закриване

Без такса

Без такса

Срочен депозит

9 Поръчки Юниън Канети банк АД Влогове и депозити

Вашите спестявания могат лесно да работят за вас и да ви носят висока доходност като съхранявате парите си на сигурно място. Можете да теглите и внасяте по влоговете и депозитите си навсякъде и по всяко време, съобразени с вашите планове, като изберете срок на спестяване и валута. С депозита имате възможност за довнасяне на суми по всяко време.

 

ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Минимално салдо

BGN 1000

500 вал. ед.

Откриване

Без такса

Без такса

Обслужване

Без такса

Без такса

Закриване

Без такса

Без такса

Сейфове и касети

8 Поръчки Юниън Канети банк АД Сейфове и касети

УТБ „Юниън Канети банк” АД, ви предоставя възможност за ползване на индивидуални банкови сейфове и касети. В сейфа можете да съхранявате вашите пари, документи, ценни книжа и вещи.

 

Необходими документи при отдаване на сейф под наем

 • за физически лица – документ за самоличност
 • за юридически лица –  документ за регистрация в Търговския регистър

 

Тарифа за отдаване под наем на сейфове
Размери на банкови касети в см.височина/ширина/ дълбочина ед. цена с ДДС за 1/2 год. ед. цена с ДДС за 1 год. ед. цена с ДДС за 2 год.
6.5/27/40 140.00 186.00 366.00
7.5/27/40 220.00 288.00 576.00
9.6/27/40 240.00 320.00 624.00
11.5/27/40 260.00 350.00 684.00
15.5/27/40 360.00 474.00 948.00
19/27/40 410.00 516.00 1 020.00
22.5/30/50 600.00 792.00 1 410.00
45/30/50 960.00 1 188.00 2 160.00

 

Aвтомобилни кредити

6 Поръчки Юниън Канети банк АД Aвтомобилни кредити

Винаги сте мечтали за собствен автомобил. Ние сме се погрижили за това. Предлагаме ви автомобилни кредити, чрез които вие можете да се сдобиете с, така желания от вас, автомобил.

 

Повечето предложения за теглене на кредит за кола включват в себе си едно или повече специални условия за изплащане, което не присъства при другите кредитори.

Такива условия могат да бъдат:

 • -липса на ограничение във възрастта – тъй като ограничения определено присъстват в различните оферти за кредити, то тук обикновено единствено кандидатите трябва да са навършили пълнолетие;
 • -без доказване на доход – някои хора смятат доказването на доход за досадно и стресиращо, затова липсата на това условие ще ги зарадва;
 • -по-ниска първоначално вноска – ние предлагаме доста по-поносими първоначални вноски за кредит за автомобил;
 • -по-изгодни оферти при лизинг за автомобил – ако нямате намерение да си купувате нова кола, поинтересувайте се за най-доброто предложение за стар автомобил точно и само при нас;
 • -без самоучастие – да, спокойно може да откриете и кредит без самоучастие;
 • -моментална собственост – обърнете внимание на това кога всъщност ще станете законен собственик на автомобила според кредита;
 • -изплащане на равни вноски – напълно възможно е и да погасявате кредита на равни месечни вноски според плана;
 • -такси – това вече не може да се нарече предимство, но е факт, че с искането за кредита идват и някои доста сериозни такси за неговото оформяне. 
Студентски кредит

5 Поръчки Юниън Канети банк АД Студентски кредит

Ако сте студент и изпитвате затруднение с покриването на разходите за вашето образованието, ние можем да се погрижим за това, като ви предложим подходящ студентски кредит.

 

ВИД УСЛУГА

ТАКСА

Taкса за кандидатстване при подаване на молба

Без такса

Такса за кредитна оценка

За кредити до 1 000 лв. вкл.

Без такса

За кредити от 1 001 лв. до 10 000 лв.

Без такса

За кредити от 10 001 лв. до 15 000 лв.

Без такса

За кредити над 15 001 лв

Без такса

Такса за предоговаряне на условията (не важи за искане за промяна на дата на месечна вноска)

Без такса

 

Кредитът се усвоява на етапи, като:

 • Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банкова сметка на висшето учебно заведение или научната организация;
 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта, в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит;

Гратисният период за издължаване на главница и лихва - това е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен, съответно от датата на която изтича определеният срок на докторантурата. В този период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита. Лихвата, която е начислена върху усвоената част от кредита по време на гратисния период, се капитализира годишно.

Срок на издължаване на кредита – до 10 години, след изтичане на гратисния период;

Отсрочка на отпуснат кредит за временна неработоспособност

1 Поръчки Юниън Канети банк АД Отсрочка на отпуснат кредит за временна неработоспособност

"Юниън Канети банк" АД предлага на своите клиенти безлихвен кредит за 6-месечна неработоспособност за физически лица, поради затруднения в сегашната ситуация и хората с тежки болести, които се нуждаят от дългосрочно лечение.

 

Необходими документи за отсрочване на погасителни вноски:

 • Лична карта на лицето, което желае да отсрочи погасителните вноски
 • Документи осигуряващи доходите на лицето
 • Искане за отсрочване на погасителни вноски

 

Отсрочка на отпуснат кредит за временна неработоспособност

Без такса

 

Жилищен кредит

3 Поръчки Юниън Канети банк АД Жилищен кредит

Ако не желаете повече да се местите от квартира в квартира и постоянно да мислите за наема, идва време да закупите първото си жилище. Ако нямате нужните средства за това, ние имаме подходящи решения за вас, съобразени с вашите доходи.

 

Необходими документи при отпускане на жилищен/ипотечен кредит:

 • Лична карта на лицето, което желае да отпусне кредита
 • Документи за доказване доходите на кредитоискателите
 • Искане за отпускане на кредит

 

Жилищен и ипотечен кредит

за управление – в началото на всяка следваща година от срока на кредита след изтичане на първата година – за година или част от нея

0.50% върху остатъка за погасяване

За кредитна оценка и одобрение

0.25% върху сумата на одобрения кредит, мин. 200 лв.

за ангажимент

0.50%

за разглеждане на предоговаряне

25 евро

за предоговаряне

1%, макс. 500 евро

когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му

1%

Банкови карти

4 Поръчки Юниън Канети банк АД Банкови карти

„Юниън Канети банк” АД предлага пакет от различни модели дебитни, кредитни и виртуални карти. Те дават свободата да разполагате със средства винаги, когато са ви необходими, да се разплащате бързо, лесно и изгодно. Вие можете да избирате между два от най-популярните бранда в света на картовите разплащания - Mastercard и Visa, без такси при кандидатстване.

 

Необходими документи при издаването на дебитна или кредитна карта:

 • Документи, осигураващи доходите на лицето
 • Искане за издаване на дебитна/кредитна карта
 • Други

 

ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Международни карти

Годишна такса за обслужване, първата година

BGN 48

BGN 48

Издаване на карта

Без такса

Без такса

Business Master Card

Без такса

Без такса

Debit Canetti Card

Без такса

Без такса

 

Потребителски кредити

5 Поръчки Юниън Канети банк АД Потребителски кредити

Ние от "Юниън Канети банк" знаем, че всеки има нужди и желания. Затова ние Ви предлагаме решение за тяхното изпълнение, като се възползвате от нашия потребителски кредит, който е достатъчно гъвкав, за да ги изпълни.

 

Необходими докменти при отпускане на потребителски кредит:

 • Лична карта на лицето, което желае да отпусне кредита
 • Трудов договор
 • Искане за отпускане на кредит

 

ВИД УСЛУГА

ТАКСА

Taкса за кандидатстване при подаване на молба

Без такса

Такса за кредитна оценка

За кредити до 1 000 лв. вкл.

BGN 20

За кредити от 1 001 лв. до 10 000 лв

BGN 50

За кредити от 10 001 лв. до 15 000 лв

BGN 150

За кредити над 15 001 лв

BGN 250

Такса за предоговаряне на условията (не важи за искане за промяна на дата на месечна вноска)

BGN 35