Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Дебитна карта

2 Поръчки Дженерал Инвест Банк Банкови карти

Вашата дебитна карта е платежно средство, което да се открие към сметката Ви. Тази услуга се използва от физически и юридически лица.

 

Предимства:

 • По нея Вие може да получавате стипендия, заплата, пенсия - това са Вашите средства и можете да ги използвате навсякъде и по всяко време.
 • За да осигурим контрол над картата, ние предлагаме изпращане на SMS след теглене, плащане или получаване на средства.
 • Ако искате към картата си можете да откриете карта на член от семейството, която можете да управлявате.
 • Получавате консултация в нашия офис.

 

Допълнителна информация:

 • Таксите и всички лимити, свързани с картите, може да намерите в Тарифата на Банката.
 • Сметката може да бъде захранвана автоматично от заплата, пенсия или стипендия.
 • Банката издава допълнителни карти към нея за вашите близки над 14 години. Така те имат право да използват същите услуги като вас.
 • Клиентът може да промени своя уникален ПИН-код чрез банкомат или банков офис по всяко време, както и да провeри наличността по сметката си.
 • УТБ ,,Дженерал Инвест Банк’’ АД издава дебитни карти срещу попълнено „Искане за издаване на дебитна карта“, което може да намерите във всеки наш клон.
Ипотечен кредит

1 Поръчки Дженерал Инвест Банк Кредити

Защо да използвате услугата ипотечен кредит?

Покупката на жилище за много хора е едно от важните събития в живота, и тъй като малцина разполагат с цялата сума за такава сделка, на помощ идваме ние от екипа на УТБ “Дженерал Инвест Банк”, за финансирането на тази Ваша покупка чрез отпускането на ипотечен кредит.

 

Характеристика на ипотечния кредит

 • Лихвеният процент по кредита може да е фиксиран или променлив (плаващ).
 • Дългосрочен заем с периодични плащания.
 • Предоставят за определен срок, в който задължението следва да бъде погасено.

 

Как да кандидатсваме за ипотечен кредит

  За  ползване на услугата ипотечен кредит , трябва да подадете искане за кредит.  При искането за предоставянет на ипотечен кредит  клиентът трябва да представи  документи, с които да докаже доходите си, за да може банката да определи сума, за която клиентът да бъде финансиран

 

Такси и комисионни:

Такса за кандидатстване при подаване на молба

Без такса

 

Такса за кредитна оценка

 

BGN 200

Такса за предоговаряне

за неценови параметри (не важи за искане за промяна на дата на

месечна вноска)

BGN 30

 

Такса за промяна на лихвени условия

 

1% върху размера на остатъчната главница

 

Такса за заличаване на ипотека

 

BGN 50

Такса при преструктуриране на отпуснат кредит

0.50% в/у дължимата главница по кредита, мин. BGN 10, макс. BGN 450

Kредитни карти

1 Поръчки Дженерал Инвест Банк Банкови карти

Какво е кредитна карта?

Удобно разплащателно средство за покупка на стоки и услуги. Разполагате с кредитен лимит, предоставен от банката– 24 часа в денонощието.

 

Предимства на кредитната карта

 • Достъп по всяко време до средствата
 • Сигурност
 • Минимални месечни вноски
 • Гратисен период
 • Лихвата се начислява само върху използваните суми, а не върху целия кредитен лимит.
 • Пазаруване онлай
 • SMS известяване за задълженията Ви.

Необходими документи

 • Искане за издаване на кредитна карта
 • Декларация за гражданско и имуществено състояние
 • Удостоверение за доход от работодател
 • и други

Закриване на сметката:

 • По желание на клиента 
 • Служебно от банката при изтичане на определения срок
 • По искане на банката след изтичане на 30 дни от писмено уведомяване на клиента 
 • При неизпълнение на договора от една от страните 

 

Такси:

Годишна такса за поддържане на платежен инструмент - карта MasterCard, Visa, за първата година

BGN 24

Годишна такса за поддържане на платежен инструмент - карта Mastercard, Visa, след първата година

BGN 48

Такса за кандидатстване

Без такса

Такса за кредитна оценка

Без такса

Вноска на АТМ на Дженерал Инвест Банк

Без такса

Овърдрафт

1 Поръчки Дженерал Инвест Банк Кредити

 • Какво е овърдрафт?

  Овърдрафтът е краткосрочен кредит за оборотно финансиране, който има фиксиран лимит и срок. Усвоява се директно по разплащателна сметка на кредитоискателя.

 • Защо да използвате услугата овърдрафт?

  - Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате както и  когато намерите за добре.

  - Плащате  лихва само за сумата, която сте ползвали и за срока, за който сте я ползвали.

  Бързина и удобство.

 • Условия за предоставяне на овърдрафт:

  - Открита разплащателна сметка в УТБ “Дженерал  Инвест  Банк” АД.

  - Пълнолетно и  дееспособно физическо лице, с постоянно местоживеене в България .

  Няма неизплатени  изискуеми  държавни  и/или  общински вземания.

   

  Такса за разглеждане на искане за овърдрафт в зависимост от исканата сума:

  от 200 до 1 000 лв.

  от 1 001 до 4 000 лв.

  от 4 001 до 7 000 лв.

  от 7 001 до 10 000 лв.

  от 10 001 до 20 000 лв.

   над 20 000 лв

   

  BGN 15

  BGN 30

  BGN 50

  BGN 70

  BGN 100

  BGN 175

Потребителски кредит

0 Поръчки Дженерал Инвест Банк Кредити

 • Какво е потребителски кредит?

  Краткосрочен, средносрочен или дългосрочен заем за закупуване на желани от Вас стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други Ваши нужди: ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и други.

 • Параметри на потребителския кредит

   - Размер на кредита- от 500 до 70 000 лв или  стойността им в евро

   - Срок на погасяване– 10 години

   - Без такса при погасяване

 • Необходими документи за кандидатстване

  - Лична карта

  - Искане за кредит

  - Семейно и имотно състояние

  Удостоверение за доход от работодател и други

   

 • Такси и комисионни

  За кредити до 1000 лева включително

  BGN 15

  За кредити от 1000 до 2500 лева включително

  BGN 30

  За кредити от 2500 до 4000 лева включително

  BGN 65

  За кредити над 4000 лева

  BGN 110

  Такса за предоговаряне на условията

  BGN 25

Депозитна сметка за юридически лица

0 Поръчки Дженерал Инвест Банк Банкови сметки

УТБ "Дженерал Инвест Банк" АД открива срочни и безсрочни депозити в национална и чуждестранна валута и възможността да печелите от спестените си пари с по-висока лихва от тази на спестовните сметки и атрактивни условия.

 • Със по-висока лихва от тази по разплащателни и спестовни сметки
 • Допълнителни вноскипрез периода на депозита
 • Операции по срочния депозитмогат да се извършват от всеки клон на УТБ "Дженерал Инвест Банк" АД
 • Депозитът може да служи като обезпечениепо кредитни сделки – потребителски кредити, банкови кредитни карти и др.

 

Такси:

 • Минимално салдо - 300
 • Откриване - без такса
 • Обслужване - без такса
 • Закриване - без такса

 

Необходими документи за откриване на сметка:

 • Искане за откриване на сметка
 • Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката
 • Вносна бележка за внасяне на минимално салдо

 

Закриване на сметката:

 • По искане на клиента
 • Служебно от банката при нулева наличност в рамките на два месеца
 • Учредителен акт на юридическото лице
 • Данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ за доказване на дееспособност.
Депозитна сметка за физически лица

0 Поръчки Дженерал Инвест Банк Банкови сметки

УТБ "Дженерал Инвест Банк" АД открива срочни и безсрочни депозити в национална и чуждестранна валута и възможността да печелите от спестените си пари с по-висока лихва от тази на спестовните сметки и атрактивни условия.

 • Със по-висока лихва от тази по разплащателни и спестовни сметки
 • Допълнителни вноскипрез периода на депозита
 • Операции по срочния депозитмогат да се извършват от всеки клон на УТБ "Дженерал Инвест Банк" АД
 • Депозитът може да служи като обезпечениепо кредитни сделки – потребителски кредити, банкови кредитни карти и др.

 

Такси:

 • Минимално салдо - по договаряне спрчмо лихвения бюлетин
 • Откриване - без такса
 • Обслужване - без такса
 • Закриване - без такса

 

Необходими документи за откриване на сметка:

 • Искане за откриване на сметка
 • Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката
 • Вносна бележка за внасяне на минимално салдо

 

Закриване на сметката:

 • По искане на клиента
 • Служебно от банката при нулева наличност в рамките на два месеца
   
Кредитен превод

0 Поръчки Дженерал Инвест Банк Безналични преводи

Какво представлява кредитният превод?

Кредитният превод се извършва по нареждане на наредителя, въз основа на което банката задължава неговата сметка и прехвърля наредена сума по сметката на получателя. В практиката кредитния превод е една от най-често прилаганите форми на безналични плащания.

 

Необходими документи

 • Платежно нареждане за плащане от/към бюджета
 • Платежно нареждане за кредитен превод
 • Бюджетно платежно нареждане

 

Такси и комисиони

Изходящи преводи през БИСЕРА

 Валута

* чрез платежно нареждане на хартиен носител

BGN 6.00

* чрез платежно нареждане по електронен път

BGN 3.50

Входящи

Без такса

 

Банков трезор за юридически лица

1 Поръчки Дженерал Инвест Банк Банков трезор

       Предимства

 • УТБ ,,Дженерал Инвест Банк’’АД осигурява 24-часов достъп до трезор, изграден според най-съвременните стандарти за сигурност.Предлагаме и преброяване на Вашите пари.
 • УТБ ,,Дженерал Инвест Банк ‘’АД  предоставя за ползване банкови касети на ползвателя - държавни учреждения, физически и юридически лица.
 • Банковата касетка може да се използва за съхраняване на ценности, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други подобни.

    

       Колко ще Ви струва?

       Таксите за ползване са определени според размера и периода на ползване на сейфа и са вписани в Тарифата за Такси и комисионни на УТБ,,Дженерал Инвест Банк”.

 

Такси и комисионни 

Размер - височина

До 30 дни

До 90 дни

 До 180 дни

 До 360 дни

10 cm

BGN 60

 BGN 70

BGN 130

BGN 170

20 cm

BGN 70

 BGN 70

BGN 130

BGN 190

40 cm

BGN 80

 BGN 130

BGN 150

BGN 230

Банков трезор за физически лица

0 Поръчки Дженерал Инвест Банк Банков трезор

 • УТБ ,,Дженерал Инвест Банк’’АД осигурява 24-часов достъп до трезор, изграден според най-съвременните стандарти за сигурност.Предлагаме и преброяване на Вашите пари.
 • Банковата касетка може да се използва за съхраняване на ценности, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други подобни.
 •  УТБ ,,Дженерал Инвест Банк ‘’АД  предоставя за ползване банкови касети на ползвателя - държавни учреждения, физически и юридически лица.      

  

 • Колко ще Ви струва?

       Таксите за ползване са определени според размера и периода на ползване на сейфа и са вписани в Тарифата за Такси и комисионни на УТБ,,Дженерал Инвест Банк”.

Такси за физически лица

Размер - височина

До 30 дни

До 90 дни

До 180 дни

До 360 дни

 10см.

BGN 40

BGN 80

BGN 130

BGN 170

20см.

BGN 50

BGN 90

BGN 110

BGN 150

40см.

BGN 70

BGN 110

BGN 120

BGN 230

 

Фирмен кредит

1 Поръчки Дженерал Инвест Банк Кредити

 • Без значение дали става въпрос за стартиращ бизнес или за дългогодишен такъв, поне веднъж ви се е налагало да разполагате с повече пари. В тези моменти, в съзнанието ви няма как да не се появи идеята за фирмен кредит.
 • За да се развива успешно, един бизнес трябва да има възможност по всяко време да получава необходимия капитал. Един от начините да се случи това е чрез тегленето на фирмен кредит. В противен случай инициативите и плановете ви не биха могли да се разгърнат.

 

Какво трябва да знаете, преди да кандидатствате за фирмен кредит?

 • Каква сума да изтеглите?
 • Как ще изплащате кредита?
 • Имате ли предишни задължения?
 • Готови ли сте да вложите личните си пари в инвестицията?

 

Такси и условия:

 • Комисионна за договаряне на кредит и за подновяване / предоговаряне на кредити за следващ едногодишен период - 0.15% от сумата на кредита, мин. 150 BGN
 • Промяна на договор за кредит - По договаряне, мин. 300 BGN
 • Вписване или заличаване на залог в ЦРОЗ - 50 BGN
 • Изготвяне на заявление за вписване, допълнително вписване, заличаване и подновяване на залог по ЗОЗ - 25 BGN
 • Заличаване на ипотека - 100 BGN

 

Набирателна сметка

0 Поръчки Дженерал Инвест Банк Банкови сметки

УТБ ,,Дженерал Инвест Банк’’ АД открива и води набирателни сметки на местни и чуждестранни юридически лица. Те служат за набиране на основен капитал, като банката издава сертификат за това.

Лицето, на чието име е открита сметката, е титуляр на сметката. Той се разпорежда със сметката или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно срещу предоставяне на копие от удостоверението за регистрация, спесимен от подписите и оригинала на пълномощното, когато не ни е съобщено, че то е оттеглено.

Паричните средства по набирателните сметки в УТБ ,,Дженерал Инвест Банк’’ АД са гарантирани от фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, предвидени в Закона за гарантиране на влоговете в банките.

 

Такси и условия:

 • Минимално салдо - 100 BGN
 • Откриване - 20 BGN
 • Обслужване - Без такса
 • Закриване без трансформиране в разплащателна - 30 BGN
Влог за физически лица

0 Поръчки Дженерал Инвест Банк Банкови сметки

 • Служи за извършване на платежни операции и за съхранение на пари, които са платими на виждане по всяко време
 • Вие можете да внесете свободните си средства, да превеждате цялото или част от трудовото си възнаграждение, пенсия, хонорари и др. на безсрочен влог
 • При откриване на влог в полза на трето лице, може да поставите условие за изплащане на сумата

 

Такси и условия:

 • Минимално салдо - няма
 • Откриване - без такса
 • Месечно обслужване - 2 BGN
 • Дебитна транзакция (след третата за месеца) - 2 BGN
 • Закриване - без такса  

 

Необходими документи за откриване на сметка:

 • Искане за откриване на сметка
 • Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката
 • Вносна бележка за внасяне на минимално салдо

 

Закриване на сметката:

 • По искане на клиента
 • Служебно от банката
 • При нулева наличност в рамките на 2 месеца
Разплащателна сметка за юридически лица

0 Поръчки Дженерал Инвест Банк Банкови сметки

УТБ "Дженерал Инвест Банк" АД открива разплащателни сметки в национална и чуждестранна валута и Ви възможността за извършване на безналични плащания.

 • За откриване на сметка клиентът сключва договор с банката
 • Върху сумите по сметката титулярът получава лихва, която се изплаща в края на годината или при закриване на сметката
 • Внасяне и теглене на пари в брой в желаната валута
 • Постоянен достъп до сметката
 • Вашите служители ползват определени банкови услуги при преференциални условия


Такси:

 • Откриване – 7 BGN
 • Обслужване – 6-25 BGN
 • Закриване – 25 BGN


Необходими документи за откриване на сметка:

 • Учредителен акт на юридическото лице 
 • Данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ за доказване на дееспособност

 

Закриване на сметката:

 • По желание на клиента 
 • Служебно от банката при изтичане на определения срок
 • По искане на банката след изтичане на 30 дни от писмено уведомяване на клиента 
 • При неизпълнение на договора от една от страните 

 

Разплащателна сметка за физически лица

0 Поръчки Дженерал Инвест Банк Банкови сметки

УТБ "Дженерал Инвест Банк" АД открива разплащателни сметки в национална и чуждестранна валута и Ви възможността за извършване на безналични плащания.

 • За откриване на сметка клиентът сключва договор с банката
 • Върху сумите по сметката титулярът получава лихва, която се изплаща в края на годината или при закриване на сметката
 • Внасяне и теглене на пари в брой в желаната валута
 • Постоянен достъп до сметката
 • Получаване на работна заплата или пенсия по сметката


Такси:

 • Откриване - 5 BGN
 • Обслужване - 2 BGN
 • Закриване - няма


Необходими документи за откриване на сметка:

 • Документ за самоличност
 • Искане за откриване на банкова сметка
 • Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката
 • Вносна бележка за внасяне на милималното салдо

 

Закриване на сметката:

 • По желание на клиента 
 • Служебно от банката при изтичане на определения срок
 • По искане на банката след изтичане на 30 дни от писмено уведомяване на клиента 
 • При неизпълнение на договора от една от страните