Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Депозитна сметка ,,Резерв“

16 Поръчки УниСейф Банк АД Банкови сметки

   УТБ ,,УниСейф Банк“ АД Ви предлага сметка предназначена за малолетни, непълнолетни и пълнолетни лица. С нея може да спестите пари за бъдещето на вашите близки по по- лесен начин, с по-голяма възможност за печалба. Вносители могат да бъдат местни и чуждестранни физически или юридически лица.

 

Необходими документи:

 • Искане за откриване на сметка

 • Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката

Характеристики

 • Срок: 24 месеца

 • Валута: BGN, EUR, USD

 • Минимален размер: 50, 00 BGN

 • Лихва: Начислява се ежедневно и се капитализира в края на годината или при закриване на сметката.

Дебитни карти

15 Поръчки УниСейф Банк АД Банкови карти

  ,,УниСейф Банк" Ви предлага кредтни карти, с които по-лесно, бързо и удобно да пазарувате стоки и услуги и да посетите мечтаната дестинация!

 

Необходими документи:

 • Искане за издаване на дебитна карта

 • Документи, осигураващи доходите на лицето

 • Други

 

Характеристики

 • ВалутаBGN, EUR

 • Минимален нетен месечен доход: 300 BGN

 • Валидност на картата: 5 години

 • 24/7 център за обслужванеПри инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата.

Кредитни карти

9 Поръчки УниСейф Банк АД Банкови карти

  ,,УниСейф Банк" Ви предлага кредитни карти, с които по-лесно, бързо и удобно да пазарувате стоки и услуги и да посетите мечтаната дестинация!

 

Необходими документи:

 • Искане за издаване на кредитна карта

 • Документи, осигураващи доходите на лицето

 • Други

Характеристики

 • ВалутаBGN, EUR

 • Минимален нетен месечен доход: 400 BGN

 • Кредитен лимит: От 500 BGN до 15 000 BGN

 • Валидност на кредитния лимит: 3 години

 • Валидност на картата: 5 години

Разплащателна сметка за Юридически лица

7 Поръчки УниСейф Банк АД Банкови сметки

   Ние от ,,УниСейф Банк“ Ви предлага разплащателна сметка, с която може извършвате всякакви банкови операции, да плащате битови сметки и да получавате нареждане на преводи.

 

Необходими документи:

 • Искане за откриване на банкова сметка на юридическо лице

 • Спесимен от подписите на лицата, които се разпореждат със средствата по сметката

 

Характеристики

 • Срок: Безсрочна

 • Валута: BGN, EUR

 • Минимален размер: 80 BGN/ 40 EUR

 • Такса за откриване: 5 BGN/ 2,5 EUR

 • Лихва: Гарантирано начисляване на лихва, съгласно Лихвения бюлетин на банката за юридически лица, при поддържането на сума над 80 BGN / 4EUR

Разплащателна сметка за Физически лица

11 Поръчки УниСейф Банк АД Банкови сметки

   Ние от ,,УниСейф Банк“ Ви предлага разплащателна сметка, с която може извършвате всякакви банкови операции, да плащате битови сметки и да получавате нареждане на преводи.

 

Необходими документи:

 • Искане за откриване на банкова сметка на физическо лице

 • Документ за самоличност

 

Характеристики

 • Срок: Безсрочна

 • Валута: BGN, EUR

 • Минимален размер: 60 BGN/ 30 EUR

 • Такса за откриване: 5 BGN/ 2,5 EUR

 • Лихва: Гарантирано начисляване на лихва, съгласно Лихвения бюлетин на банката за физически лица, при поддържането на сума над 60 BGN / 30 EUR

   

Банкови сейфове и касети

11 Поръчки УниСейф Банк АД Сейфове и касети

   УТБ ,,УниСейф Банк“ АД Ви дава гаранция за неограничен достъп до сейфовете и касетите  с високо ниво на сигурност и безопасност. В тях може да съхранявате лични  вещи, ценности, документи и пари.

 

Необходими документи:

 • За Юридически лица – документ за регистрация на фирмата

 • За Физически лица – документ за самоличност

 

Такси и комисионни

Размери на касетите в см.

височина/ширина/дълбочина

До 1 месец До 3 месеца До 6 месеца До 1 година
10/30/40 BGN 40 BGN 60 BGN 80 BGN 100
15/30/40 BGN 50 BGN 70 BGN 90 BGN 130
20/30/40 BGN 60 BGN 90 BGN 120 BGN 160
25/35/50 BGN 70 BGN 100 BGN 140 BGN 190
30/40/50 BGN 80 BGN 130 BGN 180  BGN 220
Инвестиционен кредит

8 Поръчки УниСейф Банк АД Кредити

  Нуждаете се от финансови средства, за да подобрите развитието на Вашия бизнес? ,,УниСейф Банк“ е насреща!

 

Необходими документи:

 • Искане за отпускане на кредит

 • Бизнес план

 

Характеристики 

 • Срок: 10 години

 • Валута: BGN, EUR

 • Минимален размер: 10 000 BGN

 • Максимален размер: 500 000 BGN

 • Погасяване: На равни месечни вноски

 • Лихва: 3,75%

Потребителски кредит

6 Поръчки УниСейф Банк АД Кредити

   He спестявай за в бъдеще, а вземи сега мечтания автомобил, необходимото лечение или дългожеланата от теб покупка. Вече не е нужно да чакаш повече! Ние от ,,УниСейф Банк“ разбираме  твоите нужди и потребности.

 

Необходими документи:

 • Лична карта

 • Трудов договор

 • Искане за отпускане на кредит

 

Характеристики

 • Срок: 10 години

 • Валута: BGN, EUR

 • Минимален размер: 5 000 BGN/ 2 500 EUR

 • Максимален размер: 100 000 BGN/ 50 000 EUR

 • Лихва: 5,75%

Студентски кредит

5 Поръчки УниСейф Банк АД Кредити

  Търсиш начин да финансираш образованието си, но нямаш необходимите средства? ,,УниСейф Банк“ ти предлага решение, с което лесно можеш да реализираш плановете си. 

 

Необходими документи:

 • Лична карта

 • Документ от университета за записан семестър

    

Характеристики

 • Срок: до 120 месеца

 • Валута: BGN, EUR

 • Минимален размер: 2 000 BGN

 • Максимален размер: 60 000 BGN

 • Лихва: 5,75%