Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Ликвидационни сметки

99 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Юридически лица

В НТГ Банк може да се открие ликвидационна сметка, която
предварително е съгласувана с БНБ. За съхранение на парите на
юридически лица, обявени в ликвидация. По тях се натрупват
средствата от продажба на активите на съответното дружество и се
изплащат задълженията му (и ликвидационния дял на
собствениците, ако има такъв).


Откриване - 10 лева/10 евро
Откриване на сметка със златен IBAN - 50 лева/25 евро
Откриване на сметка (CBBM) - 20 лева/10 евро
Закриване - 30 лева/15 евро

Пакетна програма "Супер Премиум"

85 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

„Супер Премиум“
Месечните такси се заплащат в края на периода.
Годишните такси се заплащат авансово в началото на периода.
Банкови продукти и услуги, включени в пакетната програма:
- Разплащателна сметка в лева, водена без месечна такса за
поддръжка и предоставяне на регулярни електронни извлечения;
- Разплащателна сметка в чуждестранна валута, водена без месечна
такса за поддръжка и предоставяне на регулярни електронни
извлечения;
- Извършване на безплатни изходящи от Банката безналични преводи
до 50 (петдесет) броя месечно по електронен канал;

- Вноска по Пакетна сметка до 15 000 лева на дневна база - без
комисиона;
- Теглене от Пакетна сметка в размер до 5 000 лева на дневна база -
без комисиона;
- Безплатно издаване на шест банкови карти без годишна такса за
обслужване, такса за теглене на АТМ на банката и без такса за
операции на ПОС в България;
- Ползване без месечна такса на услугата за електронно банкиране
НТГ Онлайн/НТГ Мобайл
- Безплатно изплащане на трудови възнаграждения на служители на
Клиента по сметки в банката и издаване на неограничен брой
дебитни банкови карти на същите;

 

 

Застраховка "Случайна злополука"

108 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

Застраховката е предназначена за физически лица, които могат да сключват индивидуални застраховки, за физически лица, които желаят допълнителна сигурност в тяхното ежедневие.

Застраховката може да се сключва, както индивидуално, така и групово / семейно.

        Месечна вноска: 54.99 лв

Потребителски кредит “Рефинансиране”

18 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

Всички съществуващи банкови кредитни задължения могат да бъдат рефинансирани с нов/и нови кредити. Рефинансирането е вземане на нов кредит, с който се погасява остатъка от главницата по съществуващо задължение, без да се изплащат оставащите договорени лихви и такси до края на първоначалния срок на кредита.
Само за срок от 1 до 8 години.

С този потребителски кредит, можеш:

 • Да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%;
 • Да обединиш задължения по кредитни карти, потребителски и/или ипотечни кредити в размер до 70 000 лв.;
 • Да плащаш само една, по-ниска вноска, на една дата и в една банка;
 • Да получиш допълнителна сума за други твои планове;
 • 50% отстъпка от таксата за разглеждане на искане за кредит;
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане;
 • Улеснена процедура на кандидатстване - само с лична карта;
 • Фиксирана лихва за първите 12 месеца от срока на кредита;
 • Максимален размер - до 70 000 лева

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до 2 500 25
от 2 501 до 5 000 50
от 5 001 до 10 000 100
от 10 001 до 20 000 150
от 20 001 до 40 000 200
над 40 000 по договаряне
Потребителски кредит “Рефинансиране”

45 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

Всички съществуващи банкови кредитни задължения могат да бъдат рефинансирани с нов/и кредити. Рефинансирането е вземане на нов кредит, с който се погасява остатъка от главницата по съществуващо задължение, без да се изплащат оставащите договорени лихви и такси до края на първоначалния срок на кредита.
Само за срок от 1 до 8 години.

С този потребителски кредит, можеш:

 • Да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%;
 • Да обединиш задължения по кредитни карти, потребителски и/или ипотечни кредити в размер до 70 000 лв.;
 • Да плащаш само една, по-ниска вноска, на една дата и в една банка;
 • Да получиш допълнителна сума за други твои планове;
 • 50% отстъпка от таксата за разглеждане на искане за кредит;
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане;
 • Улеснена процедура на кандидатстване - само с лична карта;
 • Фиксирана лихва за първите 12 месеца от срока на кредита;
 • Максимален размер - до 70 000 лева

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до 2 500 25
от 2 501 до 5 000 50
от 5 001 до 10 000 100
от 10 001 до 20 000 150
от 20 001 до 40 000 200
над 40 000 по договаряне
Медицинска застраховка

72 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

Тази услуга спестява ценното време на съвременния, зает, човек.

Тя му дава бърз достъп до редица лекари и специалисти в различните области в медицината.

Без допълнително заплащане от страна на физическото лице.

        Месечна вноска: 34.99 лв

Потребителски кредит “Пари до заплата”

44 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

Потребителски кредит "Пари до заплата" е подходящ за всеки, чийто месечен доход не му е достатъчен.

Само за срок от 4 месеца до 2 години.

Предимства:

 • Денонощно разполагате с допълнителни парични средства, чрез дебитната си карта;
 • Многократно използвате кредитния лимит;
 • Заплащате лихва само върху усвоената сума на кредита;
 • Възможност за автоматично подновяване при изтичане на първоначално договорения срок, без да посещавате офис на банката;
 • Бързо разглеждане на искането за кредит - до 2 работни часа;
 • Получаване на средства - до 1 работен час;
 • Размер:  До 3 нетни работни заплати  (макс. размер до 10 000 лв.)
 • Погасяване:  С всяко едно постъпване на средства по сметката
 • Подновяване: Възможност за автоматично подновяване за нов 12 месечен период
 • Лихвен процент: В зависимост от финансовия профил на клиента

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 200 до 1 000 15
от 1 001 до 4 000 30
от 4 001 до 7 000 50
от 7 001 до 10 000 70
от 10 001 до 20 000 100
над 20 000 175
 
 
Срочен депозит с нарастваща лихва

128 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

Характеристика: Срочен депозит

Предимства: Нарастващ лихвен процент

Валута: BGN/EUN/USD

Срок: 12 месеца

Минимална сума за откриване: 500 BGN/250 EUN/250 USD

Лихва: 

  BGN EUN  USD
1-ви месец 0.001% 0.001% 0.001%
2-ри месец 0.02% 0.02% 0.02%
3-ти месец 0.02% 0.02% 0.03%
4-ти месец 0.05% 0.05% 0.06%
5-ти месец 0.05% 0.05% 0.08%
6-ти месец 0.15% 0.15% 0.10%
7-ми месец 0.15% 0.15% 0.10%
8-ми месец 0.15% 0.15% 0.10%
9-ти месец 0.20% 0.20% 0.15%
10-ти месец 0.20% 0.20% 0.15%
11-ти месец 0.40% 0.40% 0.40%
12-ти месец 0.40% 0.40% 0.40%

Довнасяне: Свободно до първите 3 месеца от окриването на депозита

Такси: 

За откриване - без такси

За закриване - без такси 

За обслужване - без такси 

Потребителски кредит “Автокредит”

48 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

Потребителски кредит "Автокредит" е подходящ за всеки, който желае да се сдобие с автомобил, без значение дали е нов или употребяван.
Само за срок от 1 до 5 години.

Получавате следните предимства:

 • Ползвате атрактивни условия
 • Без самоучастие в покупната стойност на автомобила
 • С възможност за допълнителна сума
 • С размер на месечните вноски спрямо Вашите планове и възможности
 • Възможност да вземете кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане
 • Фиксирана лихва за първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита
 • Максимален размер - до 70 000 лева
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Кандидатстване само с лична карта
Лихвени проценти в лева:
от 4.90% до 7.95% при превод на работна заплата в банката
от 7.00% до 9.45%      без превод на работна заплата в банката
 

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до 2500 50
от2 501 до 5 000 100
от 5 001 до 10 000 200
от 10 001 до 20 000 300
от 20 001 до 50 000 400
над 50 000 по договаряне

 

Пакетни програма “Супер лайт”

29 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

„Супер Лайт“
Месечни такси се заплащат в края на периода.
Годишните такси се заплащат авансово в началото на периода.
Банкови продукти и услуги, включени в пакетната програма:
• Разплащателна сметка в лева, водена без месечна такса за поддръжка и предоставяне на регулярни електронни извлечения, наричана Пакетна сметка, след представяне на необходимите за откриването й документи;
• Извършване на безплатни изходящи от банката безналични преводи в лева (без RINGS) от Пакетна сметка – до 15 (петнадесет) броя месечно по електронен канал;
• Извършване на неограничени брой безплатни левови вътрешнобанкови трансакции на месец от Пакетната сметка - по електронен канал;
• Безплатно издаване на две банкови бизнес дебитни карти – без годишна такса за обслужване, без такса за теглене на АТМ на банката и без такса за операции на ПОС в България;
• Ползване без месечна такса на услугата за електронно банкиране НТГ Онлайн/НТГ Мобайл;

Наемане на сейф

56 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

Сейфовете в Обществения трезор служат за съхраняване на пари, ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други.
● Услугата се предоставя на дееспособни физически и юридически български и чуждестранни лица;
● Сейфовете в Обществения трезор служат за съхраняване на пари, ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други вещи;
● Срок за ползване - от едно денонощие до една година;
● Неограничен достъп в рамките на работното време на Банката
Документи
“НТГ-Банк” сключва договор за наемане на сейф с клиента, като изисква:
● за физически лица – документ за самоличност;
● за юридически лица – съдебна регистрация и/или удостоверение за актуално
състояние (за юридически лица, неподлежащи на вписване в Търговския регистър).
Такси и комисионни
● Наемната цена е в зависимост от размера на сейфа и срока на наемане
● Наемната цена се заплаща предварително и дава право на определен брой
отваряния в рамките на срока, за който е нает сейфа;
● Наемните цени са индивидуални за всеки Обществен трезор.

Наемане на сейф

25 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Юридически лица

Сейфовете в Обществения трезор служат за съхраняване на пари, ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други.
● Услугата се предоставя на дееспособни физически и юридически български и чуждестранни лица;
● Сейфовете в Обществения трезор служат за съхраняване на пари, ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други вещи;
● Срок за ползване - от едно денонощие до една година;
● Неограничен достъп в рамките на работното време на Банката.


Документи
“НТГ-Банк” сключва договор за наемане на сейф с клиента, като изисква:
● за физически лица – документ за самоличност;
● за юридически лица – съдебна регистрация и/или удостоверение за актуално
състояние (за юридически лица, неподлежащи на вписване в Търговския регистър).


Такси и комисионни
● Наемната цена е в зависимост от размера на сейфа и срока на наемане
● Наемната цена се заплаща предварително и дава право на определен брой
отваряния в рамките на срока, за който е нает сейфа;
● Наемните цени са индивидуални за всеки Обществен трезор.

Срочен депозит "Пари за Черни дни"

65 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

Характеристика: Стандартен срочен депозит

Предимства: Атрактивен лихвен процент

Валута: BGN/EUN 

Срок: 6 или 12 месеца

Минимална сума за откриване: 500BGN/250EUN 

Лихва:

  BGN EUN
6 месеца 0.20% 0.35%
12 месеца 0.20% 0.35%

Довнасяне: Свободно до първите 5 календарни дни от откриването на депозита

Такси: 

Откриване - без такса

Закриване - без такса

Обслужване - без такса 

Депозитни сметки

21 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Юридически лица

 • Използват се за съхранение на пари за определен срок
 • НТГ Банк работи със стандартни срокове-1, 3, 6 или 12 месеца
 • По депозираните сметки се начислява лихва, която зависи от срока на депозита. Парите по такива сметки могат да бъдат изтеглени и преди изтичането на съответния срок, но това означава загуба на част от лихвата и/или плащане на показателната лихва от страна на депозита.
  • Отркиване, обслужване и закриване на депозитни сметки - без комисиона
  • такси за предоставяне на нерегулирани изявления по сметката - 20лв 
Кредитни карти за Юридически лица

28 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Юридически лица

С бизнес кредитните карти на НТГ БАНК получавате бърз и сигурен достъп до паричните
средства и лесно управление на вашите ежедневни бизнес разходи - за командировки,
хотели, рент а кар, за закупуване на ежедневни оборотни средства и др. Кредитните
карти се предоставят на управляващи или на служители, както и на лица, извършващи
свободни професии по одобрен лимит за фирмата или самото лице в лева, евро или
щатски долари.

Получавате гратисен период от 45 дни, в които може да възстановите сумата,
похарчена по кредитната карта с 0% лихва. Тази сума трябва да бъде внесена до всяко
15-о число на следващия месец.

Получавате безплатно SMS известяване при всяка извършена транзакция от служител.

 

Такса

Сума

Стандартен лихвен процент

0%

Лихвен процент при просрочване

20%

24-часов лимит по картата

15 000лв

Издаване

Без такса

Годишна такса за обслужване

50лв

Такса за теглене от АТМ на банката в страната

2% от изтеглената сума

Такса за теглене от чужд банкомат в страната или чужбина

3% от изтеглената сума

Такса за плащане на ПОС терминал

Без такса

   
Дебитни карти за юридически лица

23 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Юридически лица

1. Бизнес дебитна карта ( Visa Business Debit/Business Debit MasterCard)

 

А) Същност на банковия продукт:

- Бизнес дебитните карти по фирмена сметка на НТГ БАНК  могат да бъдат издавани с цел ползване на цялата наличност по сметката или само предплатен лимит.

 

Б) Предимства, които ще използвате, ако се доверите на нашите Бизнес дебитни карти:

- Имате възможност за издаване на допълнителни карти, освен свързаните с основната фирмена сметка.

- Издавайки своята карта Вие можете да изберете най-удобната за Вас валута. ( лева, евро, щатски долари и др.)

- Съществува възможност за разплащане в Интернет без допълнителни такси.

- Можете да използвате както средствата по фирмената сметка, така и средствата по договорен с Банката кредит-овърдрафт.

- Можете да теглите пари от всеки банкомат или ПОС в България или чужбина.

- Имате възможност за плащане на комунални услуги на банкомат.

- Когато пазарувате до 30 лв. и плащате безконтактно, не се изисква ПИН.

 

В) Колко ще Ви струва? :

- Издаването на Вашата безконтактна Бизнес дебитна карта (Visa Business Debit/Business Debit MasterCard) е напълно безплатно.

-  Месечна такса за основна карта – 1,99 лв.

- Месечна такса за допълнителна карта – 0,99 лв.

- Преиздаването на Вашата бизнес дебитна или предплатена карта при изтичане на нейната валидност е напълно безплатно.

 

Г) Как да се сдобиете с Бизнес дебитната карта на НТГ БАНК? :

- Ако Вие сте упълномощен представител на фирмата, то посетете най-близкия обслужващ клон на НТГ БАНК и подайте своето искане за Visa Business Debit/Business Debit MasterCard.

Издаване на банкова гаранция

30 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Юридически лица

С издаването на банкова гаранция УТФ НТГ Банк поема неотменяемо задължение да плати определена сума, ако бенефициентът по гаранцията, декларира неизпълнение на договорните задължения. Банковата гаранция може да бъде използвана като защитно средство срещу неизпълнение или неплащане при търговски сделки.

 

Предимства

 • Създава се предпоставка за развитиена по-силни бизнес отношения, като  на вашите клиенти и доставчици се осигурява сигурността на гарантираните плащания.
 • Доказвате финансовата надеждностна своя бизнес, като същевременно гарантирате способността му да изпълнява договорните си задължения.
 • Разполагате с увереносттана един сигурен световно признат метод в международната и вътрешната търговия.

 

За кого е предназначена?

За всички дружества, които трябва да осигурят защитен инструмент в полза на своите контрагенти в рамките на бизнес преговори или в съответствие с нормативните разпоредби за дейността. Тези дружества могат да купуват или продават стоки, да участват в търгове или да имат други ангажименти към бенефициента по гаранцията.

Кредитна карта „Червена карта – бърз достъп до всичко!“

19 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

Кредитна карта „Червена карта – бърз достъп до всичко!“ Ви предоставя възможност да извършвате ежедневните си покупки бързо, лесно и удобно, без месечни такси и такси при покупки в търговски обекти. Избирате
кредитен лимит между 500 лв. до 3000 лв.

За лица над 18г.

Предимства:

 • Отпуснатият Ви кредит е без краен срок за погасяване.
 • Разполагате със средства по всяко време и навсякъде.
 • Всеки месец трябва да заплащате само определената фиксирана месечна
  вноска.
 • Дължите лихва единствено върху използваната част от кредита.
 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас
  пълнолетно лице.

 

Картата Ви е с чип, което осигурява по-висока степен на защита срещу измами, злоупотреби и фалшифициране.
Безплатни SMS известия при извършване на транзакции с Вашата карта.
Безплатни SMS известия за дължима сума за револвиране.

 

Кредитен лимит по картата

Фиксирана месечна вноска

до 1000лв

30лв

от 1001-2000лв 

60лв

от 2001- 3000лв 

90лв

 

 

Лимити за трансакции

Лимити по общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24-часов лимит за теглене на суми в брой

400лв

2 000лв

10 000лв

24-часов лимит за плащане при търговец

5 000лв

25 000лв

25 000лв

Общ 24 - часов лимит

5 400лв

25 000лв

25 000лв

  

Стандартна разплащателна сметка в лева

23 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Физически лица

В НТГ Банк може да си откриете разплащателна сметка в три валути: лева, евро и щатски долари.

По разплащателната сметка имате възможност да:

 • Да плащате Ваши и/или на трети лица задължения за: данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, интернет услуги и други- чрез разплащателната сметка.
 • Получавате доходите си.
 • Внасяте и теглите пари в брой- услугата е достъпна в трите валути, получавате и нареждате безналични преводи на суми.
 • Ползвате услуги чрез електронно банкиране.

 

Минимална сума за откриване 10 лв.

Разплащателни сметки в лева

17 Поръчки НТГ БАНК Продукти за Юридически лица

Предоставени за временно съхранение на банката парични средства, които могат да бъдат
изтеглени без предизвестие във всеки момент.
В НТГ Банк може да се открият разплащателни сметки в BGN, EUR, USD

ТАКСИ:

- Откриване – 10 лева/5 евро

- Откриване на сметка със златен IBAN – 50 лева/25 евро

- Откриване на сметка (CBBM) – 20 лева/10 евро

- Закриване – 30 лева/15 евро