Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Складови услуги (цена за един месец)*

3 Поръчки МТЛ ООД Складови услуги

*При складиране на европалет 80/120 см. (за складиране на под 30 броя европалети)

*Всички складови услуги включват опаковане, разфасоване, палетизиране, етикиране и складиране на стоките

Складови услуги (цена за един месец)*

1 Поръчки МТЛ ООД Складови услуги

*При складиране на европалет 80/120 см. (за складиране на над 30 броя европалети)

*Всички складови услуги включват опаковане, разфасоване, палетизиране, етикиране и складиране на стоките

Складови услуги (цена за един ден)*

0 Поръчки МТЛ ООД Складови услуги

*При складиране на европалет 80/120 см. (за складиране на под 30 броя европалети)

*Всички складови услуги включват опаковане, разфасоване, палетизиране, етикиране и складиране на стоките

Складови услуги (цена за един ден)*

2 Поръчки МТЛ ООД Складови услуги

*При складиране на европалет 80/120 см. (за складиране на над 30 броя европалети)

*Всички складови услуги включват опаковане, разфасоване, палетизиране, етикиране и складиране на стоките

Автомобилен транспорт с тежкотоварен автомобил*

0 Поръчки МТЛ ООД Автомобилен транспорт

* Цена на километър (лв./км.)

*При превоз на товари, ненадвишаващи 3.5 т.

*Цената включва: обратен пробег, кашониране и безопасно подреждане на товара в превозното средство. Доставката се извършва в рамките на 1 работен ден.

Автомобилен транспорт с тежкотоварен автомобил*

0 Поръчки МТЛ ООД Автомобилен транспорт

* Цена на километър (лв./км.)

*При превоз на товари, ненадвишаващи 1,5 т.

*Цената включва: обратен пробег, кашониране и безопасно подреждане на товара в превозното средство. Доставката се извършва в рамките на 1 работен ден.

Автомобилен транспорт с лекотоварен автомобил*

1 Поръчки МТЛ ООД Автомобилен транспорт

* Цена на километър (лв./км.)

*При превоз на товари, ненадвишаващи 1 т.

*Цената включва: обратен пробег, кашониране и безопасно подреждане на товара в превозното средство. Доставката се извършва в рамките на 1 работен ден.

Автомобилен транспорт с лекотоварен автомобил*

0 Поръчки МТЛ ООД Автомобилен транспорт

* Цена на километър (лв./км.)

*При превоз на товари, ненадвишаващи 750 кг.

*Цената включва: обратен пробег, кашониране и безопасно подреждане на товара в превозното средство. Доставката се извършва в рамките на 1 работен ден.